Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Goda förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete 2021 inom sjukskrivning och rehabilitering

Regionstyrelsen fattade den 23 juni 2020 beslut om att fördela 49 miljoner kronor för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. VGR får också regionbidrag om 60 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för den numer lagreglerade funktionen rehabiliteringskoordinator. Därmed finns goda förutsättningar för VGR att med dessa 109 miljoner kronor arbeta vidare med utveckling inom en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess under 2021.

Dessa medel kommer att möjliggöra en liknande fördelning till utförare inom hälso- och sjukvården som har varit aktuellt under 2020. 

Medlen ska användas för arbete med kompetens- och verksamhetsutveckling samt rehabiliteringskoordinering för ökad kvalitet gällande interna insatser och samverkan med externa aktörer. Syftet är att möta patientens behov och säkra en struktur för det försäkringsmedicinska arbetet. 

Här kan du läsa Regionstyrelsens beslut i korthet (ärende 10 - Riktade statsbidrag 2021)

Observera att det från och med 2021 inte längre kommer statsbidrag som tidigare varit aktuella i VGR för att ersätta multimodal rehabilitering (MMR) vid långvarig smärta i vissa fall. Se vidare under www.vgregion.se/mmr