Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående vaccinationer

Vaccinationsarbetet utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sitt stöd till vårdgivare som informerar om vaccination mot covid-19.

Till dig som informerar andra om vaccinationen mot covid-19

Om vaccinerna mot covid-19

Så används vaccinerna mot covid

Dosintervallet i Västra Götalandsregionen

  • Mellan dos 1 och 2: fyra till sju veckor
  • Mellan dos 2, dos 3, dos 4 osv: minst fyra månader

Fortsatta ansträngningar för att nå personer i alla åldrar från 18 år och äldre som ännu inte är vaccinerade med dos 1 och 2. Särskilt fokus på områden med låg vaccinationstäckning.

Vem vaccinerar? Vårdcentraler och avtalade vaccinatörer

Vaccin mot covid-19

 

Påfyllnadsdos

Folkhälsomyndigheten rekommenderar individuellt schema av påfyllnadsdoser till vissa grupper.

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar - Folkhälsomyndigheten (folhalsomyndigheten.se)

Sjukhusen ansvarar för att identifiera och informera de patienter som ingår i de aktuella patientgrupperna. Patienten kan uppsöka valfri vaccinatör via samlingssidan 1177.se. Förtroendebokning gäller, inget brev krävs.

Vilka vaccinerar? Vårdcentraler och avtalade vaccinatörer

Vaccin mot covid-19

Grupper nedan ska erbjudas vaccination av sin vårdcentral så som tidigare.

  • Boende på särskilda boende (SÄBO), avser boende för äldre
  • Personer med hemtjänst beslutad av kommun samt personer med hemsjukvård
  • Alla över 80 års ålder

För personer inom kommunal hälso- och sjukvård sker samverkan och planering med kommunerna enligt ordinarie rutin som tidigare. Man kan även samverka kring personer med hemtjänst.

Det är vårdcentralen som ansvarar för att säkerställa att alla listade personer som fyller minst 80 år under året blir erbjudna vaccination. Vårdcentralen ska kontakta sina listade personer i denna åldersgrupp och informera dem om påfyllnadsdosen och hur de kan gå tillväga för att vaccinera sig. Vårdcentralerna väljer själva hur de vill kontakta sina listade personer. Eftersom dessa personer själva kan välja att få sin påfyllnadsdos hos valfri vaccinatör kan några personer redan vara vaccinerade. 

Informationen om hur dessa personer ska få sin vaccination ska finnas på varje vårdcentrals webbsida.

Liksom tidigare ingår inte LSS, såvida de inte har kontinuerliga besök av hemsjukvården, kommunen gör själv bedömningen. 

Dagverksamhet ingår generellt inte, men kommunen kan bedöma om vissa personer är att jämställa med hemtjänstens brukare det vill säga, har tät och långvarig kontakt med personal.

Gällande vilka insatser av hemtjänst som avses är detta upp till kommuner och den enskilde att avgöra.

Vaccin mot covid-19

Alla som fyller minst 65 år under året rekommenderas att boka en påfyllnadsdos, via 1177.se hos valfri vaccinatör. Detsamma gäller personer i riskgrupp. Förtroendebokning gäller, inga dokument behöver uppvisas.


Vem vaccinerar? Vaccinationsmottagningar och vårdcentraler.

Vaccin mot covid-19

Alla som fyllt 18 år rekommenderas tre doser vaccin. De som önskar kan också ta ytterligare en påfyllnadsdos i höst. Tid bokas via 1177.se hos valfri vaccinatör i Västra Götaland.

Vem vaccinerar? Vaccinationsmottagningar och vårdcentraler.

Vaccin mot covid-19

Från den 1 november 2022 avslutas Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation om vaccination mot covid-19 till alla grundfriska barn och unga mellan 12 och 17 år. Detta görs på grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga.

Rekommendationen om vaccination av barn och unga gäller därefter enbart särskilda grupper av barn, definierade av Svenska Barnläkarföreningen.
Dessa barn behöver alltså hänvisas till behandlande läkare för vaccination.

Rekommendation om allmän vaccination mot covid-19 för barn 12–17 år tas bort — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Senast uppdaterad: 2022-09-20 08:25