Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetsarkiv vaccination covid-19

Här finns samtliga nyhetsnotiser som publicerats på sidan Vaccination mot covid-19 sorterade efter datum, det nyaste i arkivet ligger överst. Notiserna var aktuella de datum de publicerades.

220214: Beslut om fjärde dosen till SÄBO, hemstjänst/hemsjukvård och 80+ UPPDATERAD

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en andra påfyllnadsdos (dos 4) för att ge de sköraste individerna ytterligare skydd mot allvarlig sjukdom innan effekten av första påfyllnadsdosen avtagit. Beslutet omfattar följande grupper:

  • Boende på särskilda boende (SÄBO), avser boende för äldre
  • Personer med hemtjänst beslutad av kommun samt personer med hemsjukvård
  • Alla över 80 års ålder

Liksom tidigare ingår inte LSS (såvida de inte har kontinuerliga besök av hemsjukvården, kommunen gör själv bedömningen). 

Dagverksamhet ingår generellt inte, men kommunen kan bedöma om vissa personer är att jämställa med hemtjänstens brukare (har tät och långvarig kontakt med personal).

Gällande vilka insatser av hemtjänst som avses är detta upp till kommuner och den enskilde att avgöra.

Påfyllnadsdos, dos 4, från vecka 8

Vaccination av dessa grupper i Västra Götalandsregionen startar från och med vecka 8 efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Regional vaccinationssamordning i VGR har beslutat att samtliga aktuella grupper ska erbjudas vaccination av sin vårdcentral så som tidigare. Hur de ska informeras avgör varje vårdcentral. Invånaren kan också välja själv att boka tid eller gå på drop-in på valfri vaccinationsmottagning. Inget dokument, ”biljett”, behöver uppvisas för vaccination. Det skall ha gått minst 4 månader sedan dos 3. Förtroendebokning gäller.

Läs mer under rubriken Ansvarsfördelning och samverkan

220203: Längre hållbarhet på vaccinet än vad som står på vialen – rätt datum sitter på kartongen

Både Modernas vaccin Spikevax och Pfizer/BioNtechs vaccin Comirnaty har sedan tidigare fått förlängd hållbarhet till 9 månader vid förvaring i frys -25 till -15 °C.

På vissa vialer anges fortfarande de tidigare datumen. På kartongen anges däremot korrekt utgångsdatum. Datumen kan alltså skilja sig åt. Det är alltid datummärkningen på kartongen som gäller. Det vaccin ni beställer från Oriola kan ni kylförvara i 30 dagar.

220201: Tre månaders dosintervall mellan dos 2 och 3 för alla 18 år och äldre

Måndagen den 31 januari ändrade Folkhälsomyndigheten sin rekommendation för dosintervall mellan dos 2 och 3 för vaccination mot covid-19. Med omedelbar verkan rekommenderar man nu att dos 3 kan ges redan tre månader efter dos 2 till alla som är 18 år och äldre.

Västra Götalandsregionen fortsätter liksom tidigare att vaccinera mot covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att minst tre månaders dosintervall ska införas direkt hos samtliga vaccinatörer. Förtroendebokning gäller, det vill säga att om personen inte kan visa vaccinationskort eller covidbevis för senaste dos, litar vi på personens egna uppgifter.

Rekommendationerna omfattar också alla patientgrupper med immunbrist men där gäller 3 månader mellan extradosen (dos 3) och påfyllnadsdosen (dos 4).

220124: Stort TACK till alla vaccinatörer som medverkade under lördagens vaccinationsdag! Vi återkommer med statistik från dagen om hur många stick ni satte.

220124: Ny samtyckesblankett för vaccination av barn i riskgrupp 5-11 år

Barnen kommer att vaccineras på sjukhus, inför vaccination ska en samtyckesblankett fyllas i och undertecknas av samtlga vårdnadshavare. Om hälsodeklaration behövs ska samma hälsodeklaration som tidigare användas.

220124: Nytt dosintervall för påfyllnadsdosen (dos 4) för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Personer som fått en extrados (dos 3) kan själv boka tid eller uppsöka drop-in för påfyllnadsdosen (dos 4), efter 3 eller 4 månader. Se Personer med allvarlig immunbrist rekommenderas påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 tidigare — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Dosen kan ges på valfri vaccinationsmottagning. Om en specialistmottagningen vill informera sina patienter om påfylldosen så kan man göra det. Det kommer däremot inte att krävas något brev för att få sin vaccination. Förtroendebokning gäller.

Om patienten är osäker på vilket intervall som gäller rekommenderas de att kontakta sin specialistmottagning för rådgivning.

220113: Handläggning av patienter som fått minst en dos covid-19-vaccin utan allergisk reaktion

Regional rutin Covid-19-vaccinering för patienter med tidigare känd allergi och överkänslighet är uppdaterad. Om patienten tidigare fått minst 1 dos utan allergisk reaktion kan nästföljande doser ges inom öppenvård, inklusive hos extern vaccinatör. Övervakning 15 min.

Merparten av alla allergiker bedöms kunna vaccineras inom öppenvård, även tillfälliga vaccinationsmottagningar. Vissa undantag finns, se regional rutin. Risken för anafylaktiska reaktioner mot covid-19-vaccin bedöms som låg. Anafylaxiberedskap krävs på alla mottagningar.

Fortfarande gäller att den mottagning som tar emot och bedömer att invånaren trots detta inte kan vaccineras på plats, på grund av risk för allvarlig allergi, behöver skicka remiss till den vårdcentral där personen är listad.

Vårdcentralen behöver planera för vaccination i egna lokaler och i vissa fall konsultera allergolog. Invånaren ska därför inte hänvisas till att själv kontakta sin vårdcentral.

220113: Fem månaders dosintervall mellan dos 2 och 3 för alla 18 år och äldre

Onsdagen den 12 januari ändrade Folkhälsomyndigheten sin rekommendation för dosintervall mellan dos 2 och 3 för vaccination mot covid-19. Med omedelbar verkan rekommenderar man nu att dos 3 kan ges redan fem månader efter dos 2 till alla som är 18 år och äldre.

Västra Götalandsregionen fortsätter liksom tidigare att vaccinera mot covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att fem månaders dosintervall skyndsamt ska införas hos samtliga vaccinatörer. Förtroendebokning gäller. Neka inte heller personer som kommit till vaccination och som är rimligt nära rätt intervall.

211227: Start för bokning av tredje dosen för personer 50 år och äldre

Med anledning av att det finns gott om lediga tider för vaccination släpper VGR från och med den 27 december på möjligheten för personer i åldersgruppen 50+ att boka tid för dos tre.

211222: Förhandsinformation - vaccination av barn 5-11 år

Barn inom särskilda medicinska grupper som är extra känsliga för luftvägsinfektioner rekommenderas vaccin mot covid-19 från 5 års ålder enligt Folkhälsomyndigheten. Det särskilda barnvaccinet som ska användas går ännu inte att beställa. Uppdatering 220113: Berörda vaccinatörer får information om hur och när beställning av vaccin kan ske. 

De särskilda grupper av barn denna rekommendation gäller finns definierade av Svenska Barnläkarföreningen. Svenska Barnläkarföreningens information om vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn från 5 års ålder

Vaccination av barn 5-11 år kommer inte att ske på vårdcentralerna eller på tillfälliga vaccinationsmottagningar. Sjukhusen kommer att identifiera barnen och hantera vaccinationerna.

Beslut om vad som gäller för övriga barn finns ännu inte.

211221: Förlängd hållbarhet för Modernas vaccin till 9 månader

Modernas vaccin Spikevax har fått förlängd hållbarhet från 7 månader till 9 vid förvaring i frys -25 till -15 °C. Den förlängda hållbarheten innebär för er vaccinatörer ingen förändring mot tidigare. Det vaccin ni beställer transporteras i kylt tillstånd och har alltid upp till 30 dagars hållbarhet vid förvaring i kyla 2 – 8 °C, skyddat mot ljus. Oriolas datummärkning som anges på kartongen gäller som tidigare. 

211220: Start för bokning och vaccination av tredje dosen för alla fyllda 18 år inklusive LSS den 10 januari

Bokningen och vaccination av tredje dosen för alla invånare fyllda 18 år startar den 10 januari. Detta för att säkerställa vaccinationskapaciteten för 60 år och äldre samt medicinska riskgrupper innan nästa grupp släpps på.

Dosintervallet ska vara minst 6 månader. Invånare uppmanas att ta med ett vaccinationskort eller ett covidbevis som visar när de fick sin andra dos. Genom att enbart utgå från sex-månaders dosintervall blir det en naturlig åldersprioritering så länge dosintervallet följs.

Restdoser får ges innan den 10 januari
Från och med måndag 20 december får restdoser ges till alla fyllda 18 år, så länge det gått minst sex månader sedan andra dosen.

Vaccination av personer med LSS eller assistans med tredje dosen

Personer som har insatser enligt LSS och bor på ett kommunalt boende kan vaccineras antingen på sitt boende eller hos en valfri vaccinatör. Vårdcentralen och kommunen överenskommer hantering i lokal samverkan. Vårdcentralen tillhandahåller vaccin och vid behov ordination/administration.

Personer som har insatser enligt LSS (även de som har personlig assistans) men inte bor på ett boende kan själva boka tid för vaccination via samlingssidan för lediga tider.

Personer som har insatser enligt LSS hos privata utförare/vårdgivare kan boka tid via samlingssidan för lediga tider. Som privat utförare kan man också göra lokala överenskommelser med närliggande vårdcentral.

LSS-personal kan själva boka tid för vaccination via samlingssidan för lediga tider.

Det ska ha gått minst 6 månader sedan dos 2. Förtroendebokning gäller för samtliga. Vaccinationskort eller ett covid-bevis ska tas med för att visa när de fick din andra dos.

Uppdatering av webbsidor och bokningsbara tider

Inför den 10 januari behöver ni se till att era webbsidor är uppdaterade så att bokning är möjlig för alla fyllda 18 år den 10 januari.

Om ni använder er av tidsbokning via 1177.se behöver även e-halsa.vgr@vgregion.se få in era länkar senast den 4 januari för att dessa ska kunna visas korrekt på samlingssidan.

211217: Det går lika bra med Spikevax
Tillgången till Modernas vaccin Spikevax är mycket god, beställ gärna detta vaccin.

Det går bra att ersätta Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty med Spikevax och tvärt om. Comirnaty och Spikevax använder sig av samma vaccinteknologi, de är så kallade mRNA-vaccin, och har därmed flera likheter. Ett lika bra immunsvar förväntas uppnås av kombination av Comirnaty och Spikevax som när doserna ges med samma vaccin enligt Folkhälsomyndigheten.

För personer födda 1991 eller senare rekommenderas bara Comirnaty, och inte en mix av de två vaccinerna. Om en person född 1991 eller senare har fått en dos av Spikevax men ännu inte dos 2 eller 3 ska återstående doser ges med Comirnaty.

211217: Ta bort onödiga frågor vid bokning på era webbsidor – förtroendebokning gäller

Följande frågor ska invånaren inte besvara vid tidsbokning:

  • vilket vaccin invånaren har fått tidigare.
  • om allergier då detta ska bedömas utifrån hälsodeklaration. De allra flesta kan vaccineras på alla mottagningar, speciellt om personen fått tidigare doser utan reaktion.
  • medicinska riskfaktorer.

Ta även bort val mellan dos 1,2 och 3, detta behövs inte

 

211208: Tredje dosen till 60+ samt riskgrupper kan starta 13 december

Nästa grupp som erbjuds vaccination av dos 3 är personer 60 år och äldre samt riskgrupper över 18 år enligt Folkhälsomyndighetens underlag.

Vaccinationerna kan starta den 13 december. Information till invånarna kommer att ges under onsdag 8 december. För personer under 65 år gäller minst 6 månaders dosintervall mellan dos 2 och 3. De riskgrupper som är aktuella framgår i dokumentet  Medicinsk riskgrupp dos 3 (vgregion.se). Invånaren bokar själv tid via samlingssidan för lediga tider i Västra Götaland.

Förtroendebokning gäller. Avtalade vaccinatörer och vårdcentraler vaccinerar.

211202: Vaccination av patient med annat vårdärende

Från och med 2 december, gäller:

Personer i riskgrupp, som ännu inte ingår i de nu aktuella grupperna, som har en bokad tid på vårdcentral i annat ärende än vaccination mot covid-19 kan erbjudas en tredje dos.

Detsamma gäller sjukhusen, som själva kan ge en tredje dos. Dessa patienter ska inte remitteras/hänvisas till vårdcentral eller annan vaccinatör.

För personer över 65 år gäller 5 månaders dosintervall sedan dos 2. För övriga gäller 6 månader.

211202: Påminnelse – registrera snarast i NVR och gör regelbundna stickprovskontroller

Kom ihåg att inrapportering till NVR behöver ske snarast efter vaccinationen. Alla vaccinatörer bör också göra stickprovskontroller för att bekräfta att korrekt data blivit registrerad. Man kan till exempel titta på några givna doser minst 1 vecka tillbaka i tiden och kontrollera att dessa finns i NVR. Överföringen till NVR fungerar olika mellan olika journalsystem. Hur överföringen sker för respektive system får var och en undersöka via sin leverantör.

Länk: Registrering och dokumentation av vaccination 

211124: Så vaccinerar VGR med dos 3, påfyllnadsdos
Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för dos 3, påfyllnadsdos, mot covid-19. Folkhälsomyndigheten beslutade 24 november att alla invånare över 18 år successivt ska erbjudas tredje dos. Alla kan dock inte få tredje dosen omedelbart.

Folkhälsomyndigheten betonar att det viktigaste just nu är att uppnå så hög täckning som möjligt bland invånare över 65 år. Dessa personer uppmanas att vaccinera sig med tredje dosen så snart det gått fem månader sen dos 2.

Här är de grupper som för närvarande vaccineras med dos 3 i Västra Götaland:
- Personer boende på SÄBO, personer med hemsjukvård eller hemtjänst och alla som är 80 år och äldre.
- Personer 65–79 år samt personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård.
- Viss personal inom hälso- och sjukvård, se mer info nedan.

VGR arbetar nu med tidplan för övriga grupper och återkommer med besked om när nästa grupp kan få dos 3.

211124: Dos 3 till vårdpersonal inom somatisk slutenvård respektive vårdcentral
Folkhälsomyndigheten har beslutat att vårdpersonal som arbetar patientnära ska erbjudas vaccination av dos 3. Beslutet avser personal som på daglig basis deltar i omvårdnad eller motsvarande grad av tät, långvarig kontakt av personer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom. Vaccinationerna kan starta omgående. Förutsättningen är att vaccinationerna utförs av sjukhusen respektive vårdcentralerna själva. Läs mer under avsnittet Personalvaccination.

211115: Beställning av enstaka vialer av Modernas vaccin från 19 november
Från och med fredag 19 november ändras storleken på förpackningen av Modernas vaccin. I stället för 100 doser per förpackning som minsta beställningsvolym kommer Modernas vaccin från den 19 november att beställas i enstaka vialer med 10 doser per vial. Minsta beställning av Modernas vaccin blir 1 vial (=10 doser). I webbshoppen kommer det nuvarande artikelnumret att bytas ut och ersättas med ett nytt. Nytt artikelnummer för beställning av Modernas vaccin blir 781381. Beställningar som görs till och med torsdag 18 november påverkas inte.

Förändringen innebär att vaccinatörerna inte behöver ligga på stora lager vaccin längre utan kan beställa hem mindre mängd åt gången. Beställningar som görs på fredag levereras som tidigast på tisdag.

Samma typ av yttre emballage (”pralinask”) som används för Pfizer/BioNTechs vaccin kommer att användas även för Modernas vaccin, men med annan etikett. En instruktion skickas även med i kyllådan.

211111: Ny film och affischer om vaccinmyter 
Västra Götalandsregionen har tagit fram en film som ger svar på vanliga frågor samt bemöter myter och missförstånd om vaccination mot covid-19.  Se sidan Film och affischer om vaccinmyter på flera språk - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se).

211104: Ny förpackning och utseende på Pfizer/BioNTechs vialer
Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty har fått en ny förpackning. Vialen är nu något större och etiketten ser lite annorlunda ut men innehållet och antalet doser är det samma som tidigare.

211027: Nya rekommendationer för påfyllnadsdos, tredje dos, till fler grupper 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar en stegvis introduktion av påfyllnadsdos, tredje dos, till två nya grupper:

Alla som fyller 65 år under året och äldre
Invånare som fyller 65 år under året, och äldre, som vill vaccinera sig mot covid-19 kan från och med 28 oktober boka en påfyllnadsdos, tredje dos, via samlingssidan för lediga tider i Västra Götaland.

Invånare som fyller 65 år under året, och äldre, kommer med start 9 november kunna vaccinera sig mot säsongsinfluensan vid sin vårdcentral. De kan samtidigt vaccinera sig med en påfyllnadsdos, tredje dos, mot covid-19 om så är möjligt. Observera att påfyllnadsdos mot covid-19 kräver att det gått minst 6 månader sedan personen fick sin förra dos.

Personal inom kommunal omsorg inom SÄBO, hemtjänst eller hemsjukvård
Denna grupp kan från och med 28 oktober boka en påfyllnadsdos, tredje dos, via samlingssidan för lediga tider i Västra Götaland. De kan också vaccineras i samband med vaccination av boende/brukare vid SÄBO, hemtjänst eller hemsjukvård när så är möjligt.

Förtroendebokning gäller.

Detta gäller för ovan grupper
Oberoende av vilket vaccin som givits vid tidigare doser, rekommenderas halv dos av Modernas vaccin Spikevax eller en hel dos Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty. Observera att personer födda 1991 och senare endast vaccineras med Comirnaty, enligt tidigare rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Det måste vara minst 6 månader sedan dos 2.

Regional rutin: Beredning och hantering av Comirnaty, Pfizer/BioNTech
Regional rutin: Beredning och hantering av Spikevax, Moderna

Påfyllnadsdos till fler grupper längre fram
Folkhälsomyndigheten följer vaccinationernas effekt i olika grupper, och kommer att fatta beslut om påfyllnadsdos till personer i fler grupper längre fram.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten
Länk: Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 rekommenderas till fler grupper, Folkhälsomyndigheten.se

211021: Pfizer/BioNTechs vaccin till personer födda 1991 eller senare

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Pfizer/BioNTechs vaccin mot covid-19 används för alla personer födda 1991 eller senare. Dosintervallet ska vara 4–7 veckor mellan första och andra dosen. 

211021: Förlängd hållbarhet för Modernas vaccin Spikevax

Moderna har förlängt hållbarheten för Spikevax. I icke-punkterad flaska är hållbarheten i rumstemperatur förlängd från 12 timmar till 24 timmar. En del av denna tid kan vara i punkterad flaska. För icke-punkterad flaska i kyl gäller fortfarande 30 dagar.

För Spikevax i punkterad flaska är hållbarheten i kyl- eller rumstemperatur (2 – 25 °C) förlängd från 6 timmar till 19 timmar. Detta ökar våra möjligheter att nyttja allt vaccin i flaskan.

Som tidigare ska vaccin uppdraget i spruta administreras snarast.

Västra Götalandsregionens berednings- och hanteringsrutin kommer att uppdateras med denna information inom kort. Länk till Modernas produktresumé

211020: Förtydligande om ansvarsfördelning kring personer med hemtjänst

När det gäller personer med hemtjänst beslutad av kommunen ansvarar vårdcentralen för vaccinationen, men kommunerna kan behöva bistå med att identifiera dessa, till exempel enligt den rutin som tillämpades under fas 1. Personerna bör informeras om hur de kan boka tid men behöver inte någon "biljett" utan förtroendebokning gäller. Informationen om hur denna grupp samt personer 80 år och äldre ska få sin vaccination ska finnas på varje vårdcentrals webbsida.

211018: Samtyckesblanketten för barn 12-15 år översatt till 8 olika språk

Se avsnittet Ansvarsfördelning och rubriken Vaccination av barn 12-15 år

 

211006: Modernas vaccin pausat för personer födda 1991 och senare
Folkhälsomyndigheten har idag onsdag 6 oktober beslutat att pausa Modernas vaccin Spikevax för vaccination av personer födda 1991 och senare.  Detta gäller både nyvaccination och för personer som har fått en första dos Spikevax. De personer som fått en första dos Spikevax rekommenderas inte en andra dos av annat vaccin i nuläget.
Mer information till vaccinatörer

211006: I mån av lediga tider kan barn vaccineras hos valfri vaccinatör från 11 oktober
För barn 12–15 år finns möjlighet för vaccinatörerna att vaccinera dessa i mån av lediga tider från och med den 11 oktober.  Vaccination kräver samtycke från samtliga vårdnadshavare. Om vaccination sker utanför skolan ska en vårdnadshavare medfölja och samtycke finnas från båda vårdnadshavarna.

Mognadsbedömning för barn från 15 år
Underlag för mognadsbedömning finns nu framtagen för barn som under året fyller 15 år. I Västra Götalandsregionen gäller huvudsakligen samtyckesblankett. Underlag för mognadsbedömning för barn som fyller 15 år under året

211005: Prioriteringsordning för det fortsatta vaccinationsarbetet
Se uppdaterad info om det fortsatta arbetet under hösten.

210929: Vaccinationerna av äldre med en tredje vaccindos kan starta omgående. Se prioriteringsordning

210921: Ingen avisering från och med denna vecka - vaccin kan beställas fritt från onsdag 22 september
Vaccinleverans och aktuell information till vaccinatörer för vecka 39

210921: Vaccination av barn 12-15 år med start andra veckan i oktober
Torsdag 16 september kom besked från Folkhälsomyndigheten om att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Måndag 20 september lämnade Folkhälsomyndigheten besked om att starten för dessa vaccinationer är i andra veckan av oktober.  Förberedelserna för vaccination av barn från 12 år är sedan tidigare redan igång i VGR. Besked om hur vaccinationerna kan genomföras i Västra Götaland kommer så snart det är klart. Länk till Folkhälsomyndighetens nyhet

210921: Vägledning till vaccinatörer om påverkan och yttrandefrihet i samband med vaccinationsdagen
Alla människor har en frihet att i tal uttrycka sina åsikter. Det är en grundläggande frihet som finns reglerad i grundlagen men uttryck får aldrig gå så långt att man orsakar störning för allmänheten. Om påverkan och yttrandefrihet i samband med vaccinationsdagen 

210920: Många vaccinatörer vill vara med under Stora vaccinationsdagen!
Vi är mycket glada att så många vaccinatörer har möjlighet att vaccinera den 2 oktober. Tillsammans ökar vi vaccinationsgraden och uppmärksammar allmänheten på att vaccination är vägen fram efter att restriktioner försvinner den 29 september. Bra att veta inför dagen

210917: Vaccination av barn från 12 år med start i november
Torsdagen den 16 september kom besked från Folkhälsomyndigheten om att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Det är positivt att vi nu har fått ett tydligt besked från Folkhälsomyndigheten, som vi följer. Vaccinationerna ska enligt Folkhälsomyndighetens beslut ske samordnat i landet i början av november 2021. Förberedelserna för vaccination av barn från 12 år är redan igång i VGR. Om Folkhälsomyndigheten ändrar startdatum följer VGR detta. VGR återkommer med detaljer om hur vaccinationerna ska genomföras i Västra Götaland så snart det är klart.

Under tiden fortsätter och intensifieras det viktiga arbetet med att få invånare från 16 år och uppåt att vaccinera sig. Fram till denna vecka har 69 procent av alla invånarna över 16 år i Västra Götaland fått två doser och 81 procent har fått minst en dos vaccin. 271 000 personer över 16 år i Västra Götaland har därmed fortfarande inte fått sin första vaccindos. VGR fortsätter därför och utökar riktade insatser för att få fler att vaccinera sig. Drop-in-vaccination, mobila enheter och idrottslivet är några exempel på insatser för att öka vaccinationstäckningen.

210916: Stora vaccinationsdagen 2 oktober mellan kl 10 till 14
Alla vaccinatörer som vill kan delta den 2 oktober, även de vårdcentraler som inte tidigare vaccinerat i fas 4. Vi uppmanar alla som kan att delta. Ett informationsbrev har skickats ut till samtliga vaccinatörer. Anmäl er medverkan till vaccination.covid-19@vgregion.se senast fredag 17 september.

210914: Vaccinleverans vecka 38
Fortsatt mycket god tillgång till vaccin

210907: Patienter som ska få extra vaccindos p g a nedsatt immunförsvar bokar själva tid hos valfri vaccinatör efter att de fått brev från sjukhuset. 
Sjukhusen ansvarar för att identifiera och informera de patienter som ingår i de aktuella patientgrupperna och som ska erbjudas en extra vaccindos hos valfri vaccinatör. Patienterna informeras via ett brev som de får hemskickat och som ska tas med till vaccinationstillfället. Brevet fungerar som en ”biljett” för de patienter som omfattas av beslutet. För att patienten ska kunna vaccineras hos valfri vaccinatör måste brevet från sjukhuset tas med vid vaccinationstillfället.

Det kan komma frågor till er om vilka patienter som omfattas av den extra dosen. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information: Information om covid-19 vaccin till personer med immunbrist — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

210907: Vaccinleverans vecka 37 - god tillgång till vaccin
Fler vaccinatörer än förra veckan tilldelas Pfizer/BioNtechs vaccin för att kunna ge dos 2 till de som bokat tid för detta.

210831: God tillgång till vaccin och vaccindoser till vårdcentraler som inte har någon aktiv vaccinationsmottagning igång.
Vaccinleverans och aktuell information till vaccinatörer inför vecka 36

210830: Extra vaccindos till personer med nedsatt immunförsvar - patienterna identifieras av sjukhusen men vaccineras av valfri vaccinatör

Folkhälsomyndigheten beslutade den 26 augusti om att en extra vaccindos ska erbjudas till vissa patientgrupper med nedsatt immunförsvar. Dosen ska ges minst åtta veckor efter dos två. Sjukhusen ansvarar för att identifiera och informera de patienter som ingår i de aktuella patientgrupperna.

Patienterna ska få ett brev inklusive en hälsodeklaration som ska tas med till vaccinationstillfället. Brevet fungerar som en ”biljett” för de patienter som omfattas av beslutet. Ett förslag till brev kommer att tas fram av regional vaccinsamordning.

Patienten ska sedan själv boka tid hos valfri vaccinatör via 1177.se eller telefon. Frågan kommer att kommuniceras med vaccinatörerna och sjukhusen på ordinarie möten under vecka 35.

Det kan komma frågor till er om vilka patienter som omfattas, på Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vilka patientgrupper som omfattas av beslutet Information om covid-19 vaccin till personer med immunbrist — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

210824: En snabbt förändrad situation innebär att tillgången på vaccin nu ökar. Som en konsekvens av detta kommer VGR:s vaccinatörer att kunna beställa Modernas vaccin fritt i webbshoppen från och med onsdag 25 augusti. Vaccinleverans och aktuell information till vaccinatörer inför vecka 35

210817: Rekordmånga dos 2 under vecka 34 samt fler dos 1 än prognostiserat. Vaccinleverans och aktuell information till vaccinatörer inför vecka 34

210811: Bokning för vaccination av personer födda 2004 och 2005 år startade 11 augusti
Personer födda 2005 och tidigare kan vaccineras mot covid-19 hos valfri vaccinatör. Personerna behöver inte ha fyllt 16 år innan vaccination. I regel bedöms barn i denna åldersgrupp ha uppnått tillräcklig mognad för att själva fatta beslut om egen vaccination. Av praktiska skäl bör samtyckesblankett undertecknad av båda vårdnadshavare medföras för att underlätta vaccinationsprocessen. Om ungdomen inte har med sig underskriven samtyckesblankett ska vaccinatören göra en enkel mognadsbedömning innan vaccinering.

Bokning sker via webbplatsen 1177.se eller vaccinatörs telefon från och med 11 augusti.

Förtydligande kring samtyckesblankett och mognadsbedömning
Västra Götalandsregionen ställer inga särskilda krav på hantering/dokumentation av samtyckesblankett eller mognadsbedömning. Hur själva samtyckesblanketten ska hanteras får avgöras utifrån vårdgivarens interna rutiner och sedvanlig hantering när det gäller hantering av inkomna blanketter med känsliga personuppgifter.

Om påskriven samtyckesblankett uppvisats ska detta journalföras enligt vårdgivarens egen rutin i respektive journalsystem (se 5 kap. 5 § 9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården [HSLF-FS 2016:40]). Kravet är att samtycken ska dokumenteras, men det anges inte närmare hur. Föreskrifterna gäller alla vårdgivare, offentliga som privata. Samma gäller med mognadsbedömningen. Det ska journalföras i respektive journalsystem, enligt vårdgivarens rutin, att den unge personen har bedömts ha en tillräcklig mognad för att själv fatta beslut om vaccination

10 augusti: Vaccinleverans inför vecka 33

3 augusti: Vaccinleverans inför vecka 32

27 juli: Vaccinleverans inför vecka 31

26 juli: Kombination av vaccin förväntas ge lika bra immunförsvar
Använd i första hand samma mRNA-vaccin för båda doserna. Om det inte är möjligt kan du för dos två ersätta Comirnaty med Spikevax (tidigare COVID-19 Vaccine Moderna) eller tvärtom. Medicinskt ansvarig läkare på den aktuella vaccinationsplatsen behöver i så fall ge sitt generella godkännande. 

Att kombinera Comirnaty och Spikevax förväntas ge lika bra immunförsvar som när båda doserna ges med samma vaccin.

15 juli: Telefonstöd till de som inte kan boka via dator – kampanj i Göteborg
Under vecka 30-32 genomförs en kampanj i bussar och spårvagnar i Göteborg om telefonstöd, där svar ges på flera språk om covid-19 och hur tidsbokning för vaccination går till. Telefonstödet hänvisar den som behöver hjälp till ett telefonnummer på varje vaccinationsmottagning som möjliggör bokning per telefon. För den som inte kan boka via dator är det mycket viktigt att alla mottagningar ger denna möjlighet.

Kampanjen finansieras av Göteborgs stad och fokus är informationsinsatser till grupper som bedöms ha låg vaccinationsgrad mot covid-19. Insatserna har utformats tillsammans med VGR.

2 juli: Det kommer många frågor till vaccinationskansliet om att personer inte kan hämta ut sina Covidbevis då uppgifter om deras vaccinationer saknas.
Förtydligande kring tidigare utsänd information om ansvarsfördelning kring Covidbevisen.

20 juli: Vaccinleverans inför vecka 30

6 juli: Vaccinleverans inför vecka 28
79 000 doser kommer till vaccinatörerna i Västra Götaland för vecka 28. Så många som 78 000 av doserna ges till dem som ska ta sin första spruta. Vaccinet beställs från och med 7 juni.

29 juni: Vaccinleverans inför vecka 27
Hela 126 000 doser kommer att tilldelas vaccinatörerna i Västra Götaland för vecka 27, varav 100 000 doser utgör dos 1. Vaccinet för vecka 27 blir tillgängligt för beställning från torsdag 1 juli.

22 juni: Vaccinleverans inför vecka 26
Under vecka 26 kommer totalt 121 396 doser har fördelats mellan vaccinatörer i Västra Götaland. Av dessa avser 72 380 vaccindoser dos 1.

22 juni: Förändrat dosintervall för AstraZenecas vaccin
Utifrån det nya kunskapsläget ändras dosintervallet till 6-12 veckor för AstraZenecas vaccin. Personer som bokats in för dos 2 med ett längre dosintervall ska erbjudas ny tid inom det nya dosintervallet.

22 juni: Nytt beslut från Folkhälsomyndigheten om vaccination av barn
Folkhälsomyndigheten har beslutat att barn från och med det år de fyller 16 år ska erbjudas vaccination. Vaccinationerna kommer att starta när regionerna är klara med vaccination av de vuxna, tidigast vecka 32. Besked om startdatum i VGR kommer.

Syftet med att vaccinera ungdomar och barn är att minska risken för allvarlig sjukdom, minskad smittspridningen bland unga och minskad smittspridning till andra grupper.

Folkhälsomyndigheten har ännu inga planer på att sänka åldern generellt under 16 år. Anledningen är att det ännu inte finns tillräckligt stöd för nyttan med generell vaccination av yngre barn. Barn från och med tolv år, med vissa medicinska tillstånd, erbjuds vaccination.

Se mer information från Barnläkarföreningen BLF Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn och ungdomar från 12 år HA210621 (barnlakarforeningen.se). Se även Folkhälsomyndighetens pressmeddelande Vaccination mot covid-19 erbjuds från 16 års ålder — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

15 juni: Vaccinfördelning för vecka 25
Det vaccin som aviseras idag den 15 juni innebär att totalt cirka 104 000 doser har fördelats mellan vaccinatörer i Västra Götaland. Av dessa avser 55 000 vaccindoser dos 1 och 49 000 dos 2. Vaccinet kan beställas i webbshoppen från och med onsdag 16 juni.

14 juni: Utbytbarhet mellan Comirnaty och Covid-19 Vaccine Moderna i särskilda fall
Comirnaty och Covid-19 Vaccine Moderna använder sig av samma vaccinteknologi, de är så kallade mRNA-vaccin, och har därmed flera likheter. Än så länge finns begränsat med vetenskapligt underlag avseende kombination av olika vaccin och i första hand ska samma vaccin användas för båda doser. I situationer där man av till exempel logistik- eller leveransskäl möter svårigheter att ge två doser av samma vaccin går dock Covid-19 Vaccine Moderna att ersätta med Comirnaty och vice versa för dos två. Ett lika bra immunsvar förväntas uppnås av kombination av Comirnaty och Covid-19 Vaccine Moderna som när båda doser ges med samma vaccin. Läs mer i Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning.

9 juni: Vaccinleverans inför vecka 24
Nu har webbshoppen startat och många har redan beställt vaccin för vecka 24.

4 juni: Planerade vaccinleveranser för vecka 23 och 24
I veckans utskick finns leveransplan för vecka 23 samt planerad vaccinleverans även för vecka 24. 

4 juni: Information till vaccinatörer inför övergång till vaccinbeställning via webbshop.
Sidorna tilldelning, beställning och leverans är nu uppdaterade med ny rutin samt frågor och svar.

26 maj: Planerad vaccinleverans inför vecka 22

Vecka 22 kommer endast 16 400 doser avsedda för dos 1 att kunna fördelas mellan vaccinatörerna. 

20 maj: Planerad vaccinleverans inför vecka 21

Information om antal doser och fördelning av vaccin för vecka 21 samt aktuellt för vaccinatörer.

19 maj: Fördelningsprinciper för vaccin mot covid-19, dos 1

Nya fördelningsprinciper för dos 1 av vaccin mot covid-19 för fas 4 från och med vecka 21.

18 maj: Utökad hållbarhet i kyl för Pfizer/BioNTechs vaccin – från 5 dagar till en månad

Enligt Läkemedelsverket har data om stabilitet visat att outspätt vaccin som tagits ut ur frys, nu kan förvaras i upp till en månad i kyl vid +2 till +8 °C. Tidigare var gränsen för oöppnad vaccinflaska endast fem dygn vid förvaring i kyl. Beskedet innebär att många delar i det fortsatta vaccinationsarbetet underlättas, allt från planering av leveranser och transporter och längre framförhållning för våra vaccinatörer. Mer information om hur detta påverkar kommande leveranser återkommer vi till i kommande utskick.

Produktresumé: Comirnaty, INN-COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside-modified) (europa.eu)

7 maj: Planerad vaccinleverans vecka 19

60 000 doser levereras ut vecka 19, alltså något färre doser på grund av kortvecka. Förhandsinformation om kommande webbshop.

29 april: Planerad vaccinleverans vecka 18

Vårdcentralerna och sjukhusen delar på tillgängligt vaccin under vecka 18. Drygt 74 000 doser kommer att kunna levereras totalt. Vårdcentraler som önskar extradoser av AstraZenecas vaccin kan beställa detta.

26 april: Vaccinationsbevis ska kunna beställas av enskilda från 1 juli 2021

Vaccinationskansliet får många frågor från vaccinatörer om hur VGR ser på att utfärda vaccinationsintyg efter vaccination mot covid-19. VGR kommer inte att ta fram något eget intyg eftersom regeringen tillsammans med SKR kommit överens om en nationell tjänst för detta. Läs mer om vaccinationsbevis och ställningstaganden för vaccinatörer om intyg efter vaccination mot covid-19 under avsnittet Vaccinationsbevis.

22 april: Planerad vaccinleverans vecka 17

Även vecka 17 kommer vårdcentralerna att få merparten av de drygt 60 000 doser som kommer till Västra Götalandsregionen.

21 april: Så känslig är hanteringen av covidvaccin

Det är väldigt mycket som måste klaffa på vägen från att Västra Götalandsregionen (VGR) får en vaccinleverans från Folkhälsomyndigheten till att sprutan sätts i armen på en invånare. Läs reportage om distribution och hantering av covidvaccin i VGRfokus.

15 april: Planerad leverans inför vecka 16

Under nästa vecka kommer VGR att kunna leverera ut drygt 60 000 doser, samma antal som vecka 15. Även vecka 16 kommer vårdcentralerna att få merparten av doserna.

8 april: Planerad vaccinleverans och info om att Oriola levererar samtliga vacciner från och med vecka 15

Under vecka 15 kommer drygt 60 000 doser vaccin att kunna levereras ut. Merparten av dessa tilldelas vårdcentralerna för fortsatt vaccination av äldre inom fas 2 enligt prioriteringsordningen.

31 mars: Planerad vaccinleverans vecka 14 samt aktuell information till vaccinatörer

Baserat på tillgänglig leveransinformation onsdag 31 mars kl 16 kommer regionen för vecka 14 att kunna leverera ut knappt 70 000 doser, alltså en fördubbling mot tidigare vecka och den största volymen hittills. 

25 mars: Planerad vaccinleverans vecka 13 samt besked om påskleveranser med mera

Baserat på tillgänglig leveransinformation kommer regionen för vecka 13 att kunna leverera ut knappt 34 000 doser, alltså 9000 fler än föregående vecka.

25 mars: Återuppta vaccination med AstraZenecas vaccin för 65+

Idag meddelade Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin mot covid-19 rekommenderas till personer över 65 år. Beslutet att återuppta vaccinationerna är grundat på den Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utlåtande och efter avstämningar med experter i både Sverige och andra länder. Läs mer om Folkhälsomyndighetens besked samt VGR:s beslut om det fortsatta vaccinationsarbetet i Västra Götaland.

23 mars: Förtydligande om dosintervall för patienter inbokade för dos 1 den 22:e och 23:e mars

Dosintervallet är som känd ändrat från 4 till 6 veckor fr.o.m. vecka 12 för Pfizer/BioNTechs vaccin och Modernas vaccin. De som den 22/3 eller 23/3 redan bokats in för dos 2 om 4 veckor behöver inte bokas om.

Behovet för leveranser av dos 2 för vaccin givet vecka 12 kommer behöva meddelas leveransgruppen separat i ett senare skede. Mer information kommer.

23 mars: Skärpt prioriteringsordning och förlängt dosintervall 

Information till vaccinatörer med anledning av Folkhälsomyndighetens (FoHM) skärpta rekommendationer den 19 mars avseende prioritering av äldre vid vaccination samt längre dosintervall.

19 mars: Fortsatt paus för vaccination med AstraZenecs vaccin

Uppdaterad information.

18 mars: Planerad vaccinleverans v 12

Planerade vaccinleveranser inför vecka 12. Planen kan komma att förändras.

17 mars: Information till sjukvården med anledning av uppehåll i användningen av Covid-19 vaccine Astra Zeneca

Länk till Folkhälsomyndighetens information till sjukvården

16 mars: Uppdaterad information om paus av vaccination med AstraZenecas vaccin, till alla vaccinatörer

Uppdaterad information samt länk till Folkhälsomyndighetens information till dem som vaccinerats med AstraZenecas vaccin de senaste 14 dagarna.

16 mars: Vaccination med AstraZenecas vaccin pausas – boka av patienter som skulle vaccinerats med det aktuella vaccinet

I dag på morgonen tisdag 16 mars meddelade Folkhälsomyndigheten att de beslutat att pausa alla Astra Zeneca leveranser utifrån att EMA, det Europeiska läkemedelsverket, utreder frågan. EMA väntas komma med besked på torsdag.

Beskedet från Folkhälsomyndigheter innebär att alla vaccinationer med AstraZenecas vaccin nu pausas som en försiktighetsåtgärd, vilket alla VGR:s vaccinatörer meddelades om i morse via mail. VGR följer läget och återkommer med mer information. Vi rekommenderar alla vaccinatörer att för innevarande vecka boka av vaccinationer för de personer som planerats för vaccination med AstraZenecas vaccin. Vaccination med de övriga vaccinerna kan fortsätta som planerat.

Läs mer Vaccinering med Astra Zenecas vaccin pausas - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

11 mars: Planerade vaccinleveranser vecka 11

Planerade vaccinleveranser inför vecka 11. Planen kan komma att förändras.

5 mars: Planerade vaccinleveranser vecka 10 

Planerade vaccinleveranser inför vecka 10. Planen kan komma att förändras

4 mars: Ändrad rekommendation kring AstraZenecas vaccin

Idag torsdag den 4 mars har Folkhälsomyndigheten meddelat att de ändrat sin rekommendation kring AstraZenecas vaccin, vaccinet rekommenderas nu till alla över 18 år. Västra Götalandsregionen välkomnar beskedet eftersom det innebär att vi nu kan arbeta mer effektivt med alla tre godkända vaccin. VGR ser nu över fördelningen av vaccin utifrån de nya rönen och återkommer med besked om aktuella leveranser för kommande vecka så snart som möjligt.

25 februari: Planerade vaccinleveranser för vecka 9 (uppdaterad 1 mars)

Inför vecka 9 ser den planerade fördelningen ut enligt följande. Planen kan komma att förändras utifrån faktiska leveranser.

18 februari: Planerade vaccinleveranser för vecka 8

Inför vecka 8 ser den planerade fördelningen ut enligt följande. Planen kan komma att förändras utifrån faktiska leveranser.

17 februari: Västra Götalandsregionen använder tre godkända vaccin 

Västra Götalandsregionen vaccinerar med samtliga tre godkända vaccin utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer.
Mer om det pågående vaccinationsarbetet  

11 februari: Vaccinleveranser v 7

Fortfarande är efterfrågan på vaccin större än tillgången. Prioriteringen för vecka 7 innebär att fler dos 2 än dos 1 kommer att levereras. De vaccinatörer som är aktuella för leverans nästa vecka har fått eller kommer att få leveransbesked senast i början av nästa vecka.

9 februari: Upphandling av vaccinatörer publicerad

Upphandling av tjänsten vaccination mot covid-19 för allmänheten i hela Västra Götaland är nu publicerad. För att kunna se och få tillgång till upphandlingen behöver du som leverantör ha ett konto i TendSign.

Direktlänk för dig som redan har konto i TendSign: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgkfqrgvg

Vid behöv av hjälp med att skapa konto eller andra TendSign-specifika frågor hänvisas leverantörer till TendSign support: https://www.visma.se/upphandlingsverktyg/tendsign-support/leverantor/

5 februari: Vaccinleverans vecka 6

Efterfrågan på vaccin är fortfarande större än efterfrågan. Under kommande vecka väntas Västra Götalandsregionen få leverans av samtliga tre godkända vaccin. Exakta volymer som kommer att levereras är dock inte klara. Prioriteringen för vecka 6 innebär att fler doser avsedda för vaccination av dos 1 kommer att kunna levereras jämfört med tidigare vecka. De vaccinatörer som är aktuella för leverans nästa vecka har fått eller kommer att få leveransbesked senast i början av nästa vecka.

4 februari: Uppdaterad nationell plan för vaccination mot covid -19

Folkhälsomyndigheten redovisade idag en uppdatering av tidigare nationell plan för vaccinering mot covid-19. Syftet är att vaccin först ska gå till dem som har störst behov av skydd mot svår sjukdom. Vi ser nu över VGR:s texter på vaccinsidorna och 1177.se och anpassar dem efter uppdateringen av den nationella planen.
Se uppdaterad nationell plan från Folkhälsomyndigheten.

29 januari: Mycket begränsade vaccinleveranser v 5

Det råder fortsatt vaccinbrist i Sverige. Efterfrågan på vaccin är för närvarande mycket större än tillgången. Västra Götalandsregionen tvingas därför att prioritera dos 2 till de enheter som vaccinerat med dos 1 före beställningar av dos 1.

De enheter som fått besked om leverans av vaccin för kommande vecka, får vaccinet. Övriga som lagt beställningar men inte fått leveransbekräftelse, kommer inte att få något vaccin kommande vecka. Lagd beställning gäller, de enheter som inte får vaccin behöver inte beställa på nytt.

26 januari: Upphandling av vaccinatörer inför vaccination av allmänheten (Fas 4)

Förberedelser för upphandling av tjänsten vaccination mot Covid -19 för allmänheten  i hela Västra Götaland pågår. Publicering av upphandlingen sker preliminärt vecka 6, med sista anbudsdag vecka 8.
Anbudsutvärdering sker vecka 8-9, och tilldelningsbeslut tillkännages vecka 10. 

För information om pågående eller planerade upphandlingar kan du vända dig till Västra Götalandsregionens inköpsavdelning

Även verksamheter inom företagshälsovård och Vårdval Vårdcentral kommer att behövas i detta arbete.

22 januari: Mycket begränsad tillgång till vaccin

Efterfrågan på vaccin är för närvarande mycket större än tillgången. Det innebär att alla enheter som beställt vaccin inte kommer att kunna få det beställda vaccinet under v 4. Har du däremot fått en leveransbekräftelse via mail eller telefon med ett fastställt leveransdatum under v 4 kommer du att få det vaccin du fått bekräftelse på. Mer besked om kommande leveranser kommer nästa vecka. Boka inte in några patienter förrän ni fått en leveransbekräftelse via mail eller telefon med ett fastställt leveransdatum.

21 januari: Samordnaren om vaccinationsläget: Tillgången avgörande

Tillgången till vaccin är den största flaskhalsen för Västra Götalandsregionen. Kommer tillräckligt med vaccin kommer även vaccineringen gå enligt plan och allmänheten börja vaccineras innan sommaren. Det är beskedet från VGR:S vaccinationssamordnare Kristine Rygge som går igenom vaccinationsläget januari 2021. Se intervjun med vaccinsamordnare Kristine Rygge.

Senast uppdaterad: 2022-03-17 11:53