Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informationsmaterial socialt utsatta och svårnådda grupper

Västra Götalandsregionen vill nå alla med ett erbjudande om vaccination. Därför måste vaccinet mot covid-19 också nå svårnådda och socialt utsatta grupper; exempelvis hemlösa, de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, söker asyl, befinner sig i förvar, har annat förstaspråk än svenska eller har låg tillit till myndigheter och hälso- och sjukvård.

Grundprincipen är att all vaccination ska ske inom ramen för den befintliga vården. Detta gäller majoriteten i svårnådda och socialt utsatta grupper. Vi behöver även göra andra insatser för att nå de som är särskilt svårnådda, exempelvis asylsökande som befinner sig i förvar. 

En arbetsgrupp med representanter från hälso- och sjukvård, kommuner och civilsamhälle har gjort en behovsanalys av hur svårnådda och socialt utsatta grupper ska ges möjlighet till vaccinering. Analysen pekar på behov av anpassad kommunikation och att öka tillgängligheten till vaccinering. 

Här hittar du information om insatser och stöd i arbetet med att nå målgrupperna.

Åtgärder beslutas löpande och beskrivs här. 

  • Mobil vaccinationsverksamhet gör vaccination lättillgänglig för många som vi annars har svårt att nå. Sahlgrenska Universitetssjukhusets mobila team arbetar med vaccinering på olika platser. Även Bräckes Diakonis mobila team vaccinerar i olika delar av regionen.
  • Kompletterande vaccinationsplatser planeras löpande, bland annat i ett samarbete i Bergsjön där Nötkärnan bokar och vaccinerar förutom den ordinarie vården.
  • Organisation av uppsökande verksamhet: bland annat vaccineras asylsökande på Resta gård i Vänersborg av Bräcke Diakonis mobila team.
  • Kampanjer under sommaren beskrivs i VGRFokus.

Kommunikation som vänder sig till olika målgrupper samlas på denna webbplats som stöd till de som samarbetar med vaccineringen. Läs mer under avsnittet nedan: Informationsmaterial och telefontjänster

Vaccinering mot covid-19 är kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen. Kostnadsfriheten gäller för alla som befinner sig i Sverige, oavsett om personen vistas i landet permanent eller tillfälligt.

Viktigt är att personer som tillfälligt vistas i Sverige även hinner få en andra dos under vistelsetiden.

Personer som inte är folkbokförda i Sverige omfattas av prioriteringsordningen för vaccin.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Provtagning, vaccin och vård av personer som inte är folkbokförda i Sverige  

Vem erbjuds vaccin mot covid-19?

Tolk ska alltid användas när en person inte förstår eller kan uttrycka sig i den utsträckning som behövs för en säker och god vård.

Västra Götalandsregionens verksamheter har avtal medTolkförmedling Väst för bokning av telefontolk eller tolk på plats: 0770-813 000.

För mer akuta tolkbehov tillhandahåller tolkförmedling Väst följande tjänst; Tolkförmedling Väst - Akutbokning

Journaldokumentera vaccination av personer utan fullständigt personnummer  

Vid vaccination av personer utan fullständigt personnummer används sedvanliga rutiner för journaldokumentation av personer utan fullständigt personnummer, genom att använda LMA-nummer eller reservnummer.

Om journaldokumentation och rutiner

Alla vaccinationer ska registreras i nationella vaccinationsregistret 

Enligt lag måste vårdgivare rapportera alla vaccinationer som ges mot covid-19 till Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister (NVR). Detta gäller även vid vaccinering av personer som inte är folkbokförda i Sverige och som saknar fullständigt personnummer.

Data från journalsystemen Svevac och AsynjaVisph förs automatiskt över till NVR. Om ditt journalsystem inte har en automatisk överföring (alternativt filöverföring) till NVR, behöver du registrera vaccinationen manuellt i NVR. Vid registrering av vaccinationer av personer utan fullständigt personnummer väljer du flik ”Annan” och skriver in samma LMA-nummer eller reservnummer som är kopplat till personen i VGR.

Utförlig information om hur du manuellt registrerar i NVR

Desinformation om vaccin mot covid-19

Här möter Läkemedelsverket påståenden och frågor.

Film och affischer om vaccinationsmyter

Film med vaccinsamordnare Kristine Rygge och kulturtolken Jihad Taha Ismail.

Vilken information behövs inför besök av ett mobilt vaccinationsteam?

Bildspel om informtionsbehov från målgrupper inför att mobilt vaccinationsteam erbjuder vaccin på plats

Kampanj på bussar och spårvagnar i Göteborg vecka 30-32

Läs mer om kampanjen och satsningar i sommar

Inlägg att dela i sociala kanaler

Inför helger, var försiktig: 
https://www.facebook.com/147430847652/posts/10157960238797653

Folkhälsomyndighetens information

Hälsodeklaration inför vaccination mot covid-19 på olika språk

Filmer om vaccination på flera språk

Här finns alla filmer hos Folkhälsomyndigheten om vaccin och vaccination.  

1177.se 

Film på Youtube om vaccinet covid-19 och vad som händer i kroppen vid vaccination, från 1177.se

Översättningar som Västra Götalandsregionen länkar till från 1177.se:

Om vaccination mot covid-19, övergripande information

Fler översättningar, om vad som gäller i varje fas, publiceras efterhand.

Myndigheten för stöd till trossamfund

Trossamfundsledare om vaccin mot covid-19

Vaccinationsfrågor per telefon för allmänheten

Ring 08-123 680 00 vardagar 9­-12 och 13-15

Engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Av Folkhälsomyndigheten.

Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor. Exempel på frågor som kan besvaras är:

  • Vad är coronavirus?
  • Hur smittar det, hur skyddar man sig och hur förhindrar man smittspridning?
  • Vad gäller kring vaccinering?
  • Finns det mediciner mot det nya coronaviruset?
  • Var finns det information på olika språk?

Ring 010-473 94 30 vardagar 7-16

Arabiska 011-473 00 22
Persiska 011-473 00 23
Somaliska 011-473 00 24

Av Västra Götalandsregionen

Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor. Du kan även få hjälp av en tolk.

Affisch, A4, att skriva ut och sätta upp om telefonstödet ovan.

Bildstöd

På bildstöd.se kan vem som helst, utan kostnad, bildsätta ord och korta texter. Det finns flera olika mallar att utgå ifrån. Mer information och kontaktuppgifter: Bildstöd.se - vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen

E-post: covid-19@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2022-02-07 10:02