Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ansvarsfördelning och samverkan

För att klara de uppsatta vaccinationsmålen krävs samverkan mellan många parter. På denna sida finns information om ansvarsfördelning och stöd till lokal samverkan.

Frågor om vaccination kan skickas till covid-19@vgregion.se.

Fjärde dosen SÄBO, hemtjänst/hemsjukvård samt 80+

Följande gäller från och med vecka 8, 2022:

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en andra påfyllnadsdos (dos 4) för att ge de sköraste individerna ytterligare skydd mot allvarlig sjukdom innan effekten av första påfyllnadsdosen avtagit. Beslutet omfattar följande grupper:

  • Boende på särskilda boende (SÄBO), avser boende för äldre
  • Personer med hemtjänst beslutad av kommun samt personer med hemsjukvård
  • Alla över 80 års ålder

Liksom tidigare ingår inte LSS (såvida de inte har kontinuerliga besök av hemsjukvården, kommunen gör själv bedömningen). 

Dagverksamhet ingår generellt inte, men kommunen kan bedöma om vissa personer är att jämställa med hemtjänstens brukare (har tät och långvarig kontakt med personal).

Gällande vilka insatser av hemtjänst som avses är detta upp till kommuner och den enskilde att avgöra.

Vem vaccinerar?

Regional vaccinationssamordning i VGR har beslutat att samtliga aktuella grupper ska erbjudas vaccination av sin vårdcentral så som tidigare. Hur de ska informeras avgör varje vårdcentral. Invånaren kan också välja själv att boka tid eller gå på drop-in på valfri vaccinationsmottagning. Inget dokument, ”biljett”, behöver uppvisas för vaccination. Det skall ha gått minst 4 månader sedan dos 3. Förtroendebokning gäller.

Ansvar för personer som bor på SÄBO eller har hemtjänst/hemsjukvård

Vårdcentraler i samverkan med kommun, ansvarar för vaccination på SÄBO och personer med hemsjukvård enligt ordinarie rutin. När det gäller personer med hemtjänst beslutad av kommunen ansvarar vårdcentralen för vaccinationen, men kommunerna behöver bistå med att informera dessa enligt den rutin som tillämpats tidigare.

Personer på SÄBO eller med hemtjänst/hemsjukvård rekommenderas påfyllnadsdos, dos 4, även om de är yngre än 80 år.

 

Fjärde dosen till 80+

Ansvar för 80 + som inte bor på SÄBO eller har hemtjänst/hemsjukvård 

Det är vårdcentralen som ansvarar för att säkerställa att alla listade personer som fyller minst 80 år under året blir erbjudna vaccination. Vårdcentralen ska kontakta sina listade personer 80 + och informera dem om påfyllnadsdosen och hur de kan gå tillväga för att vaccinera sig. Vårdcentralerna väljer själva hur de vill kontakta sina listade personer. Eftersom dessa personer själva kan välja att få sin påfyllnadsdos hos valfri vaccinatör kan några personer redan vara vaccinerade. 

Informationen om hur dessa personer ska få sin vaccination ska finnas på varje vårdcentrals webbsida.

 

Fjärde dosen, 65+

Alla som fyller minst 65 år under året rekommenderas att boka en påfyllnadsdos, via samlingssidan för lediga tider i Västra Götaland. 

 

Vaccination av personer med nedsatt immunförsvar

Påfyllnadsdoser

Folkhälsomyndigheten har beslutat om påfyllnadsdoser till vissa patientgrupper med nedsatt immunförsvar. 

Sjukhusen ansvarar för att identifiera och informera de patienter som ingår i de aktuella patientgrupperna.

Patienten kan uppsöka valfri vaccinatör via samlingssidan 1177.se. Förtroendebokning gäller, ingen biljett behövs.

 

Vaccination av barn från fyllda 12 upp till 17 år

Alla personer som fyllt 12 år och upp till 18 år rekommenderas två doser. De kan gå till valfri vaccinatör. Vaccination kräver samtycke från samtliga vårdnadshavare. 

Underlag inför vaccination av barn 12-17 år

I de fall samtyckesblankett saknas behöver vaccinatör göra en individuell bedömning om personen är mogen att själv ta detta beslut. Mognadsbedömning kan göras från det år barnet fyller 15 år.

Samtyckesblankett med länk till hälsodeklaration svenska

Samtyckesblanketter för barn 12-15 år översatta till andra språk:

Arabiska: Samtycke till vaccination mot covid_AR (vgregion.se)

Bosniska, Kroatiska, Serbiska: Samtycke till vaccination mot covid_BKS (vgregion.se)

Dari: Samtycke till vaccination mot covid_DAR (vgregion.se)

Engelska: Samtycke till vaccination mot covid_EN (vgregion.se)

Finska: Samtycke till vaccination mot covid_FI (vgregion.se)

Somaliska: Samtycke till vaccination mot covid_SOM (vgregion.se)

Tigrinja: Samtycke till vaccination mot covid_TIG (vgregion.se)

Turkiska: Samtycke till vaccination mot covid_TU (vgregion.se)

Underlag för mognadsbedömning för barn som fyller 15 år under året.

Faktablad till barn och föräldrar om vaccination: Vaccination mot covid-19 för barn som är 12 år eller äldre (folkhalsomyndigheten.se) 

Ordninationsrätt för barn 12-15 år

Se Vaccinationer covid-19 - Socialstyrelsen - vem får ordinera vaccin mot covid-19

Fördjupad information från Folkhälsomyndigheten och SKR

Information till barn- och unga: Om coronaviruset och covid-19 – för dig som är barn eller ungdom — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Covid-19-vaccination av barn från 12 år i Sverige – beslutsunderlag september 2021 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Frågor och svar vaccinering | SKR

 

Vaccination av barn i riskgrupp 5-11 år

För barn 5-11 års ålder rekommenderas vaccination till särskilda riskgrupper. Läs mer om vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn från 5 års ålder på barnlakarforeningen.se.

Rekommendationen avser grundvaccination med två doser av Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty, dosen är då lägre jämfört med från 12 års ålder. 

Inför vaccinationen behöver samtliga vårdnadshavare fylla i en samtyckesblankett. Vid behov av hälsodeklaration, används samma som tidigare.

 

Personer med tidigare känd allergi

De allra flesta personer ska kunna vaccineras på alla vaccinationsmottagningar. Undantag gäller personer som tidigare haft anafylaxi som ska vaccineras på vårdenhet (till exempel på vårdcentral), inte i tillfälliga vaccinationslokaler. Se regional rutin: Covid-19-vaccinering för patienter med sedan tidigare känd allergi och överkänslighet (vgregion.se)

Den vaccinatör som bedömer att personen inte kan vaccineras på vaccinationsmottagningen ansvarar för att skicka remiss till den vårdcentral där personen är listad. Vårdcentralen får då planera in vaccination på den egna vårdcentralen alternativt konsultera allergolog. Personen kan behöva vänta på sin vaccination. 

Tillfälliga vaccintionsmottagningar (utanför sjukvårdsinrättning)

Påfyllnadsdos

Alla grupper som nu rekommenderas en påfyllningsdos ska kunna boka tid på valfri vaccinationsmottagning. Förtroendebokning gäller.

Vaccination av allergiska personer

Alla vaccinatörer har ett ansvar för hantering och information till personer med allergi. Det finns vid bokning inte längre någon sorteringsfråga som stoppar personer med tidigare allergiska reaktioner.
Varje vaccinatör måste därför göra en bedömning på plats utifrån hälsodeklarationen.

Det ska alltid finnas en beredskap för akuta situationer såsom allergisk reaktion.

De allra flesta personer ska kunna vaccineras på alla vaccinationsmottagningar.

Undantag gäller personer som tidigare haft anafylaxi. De ska vaccineras på vårdenhet (till exempel på vårdcentral), inte i tillfälliga vårdlokaler.
Se regional rutin

Covid-19-vaccinering för patienter med sedan tidigare känd allergi och överkänslighet (vgregion.se)

Den vaccinatör som bedömer att personen inte kan vaccineras på aktuell vaccinationsmottagning  ansvarar för att skicka remiss till den vårdcentral där personen är listad. Vårdcentralen får då planera in vaccination på den egna vårdcentralen alternativt konsultera allergolog. Personen kan behöva vänta på sin vaccination.

Möjlighet att boka vaccinationstid på telefon

För de invånare som inte kan boka vaccinationstid via webben måste vaccinatören erbjuda tidsbokning via telefon. Tänk på att reservera vaccinationstider för dessa personer.

Möjlighet att boka om vaccinationstid

För de personer som behöver boka om sin vaccinationstid måste den möjligheten finnas. Vi påminner om att det på vaccinatörens webbsida ska finnas information om hur en vaccinationstid kan ombokas digitalt och/eller på telefon.

Registrering för ersättning för vårdcentraler som vaccinerar mot covid-19

På vårdcentralerna registreras KVÅ-kod UX655 vid ordination eller administrering av vaccinet i eget journalsystem, Beslut KVÅ-kod vaccination covid-19. Beloppet är från och med 210704 200 kr per given dos.

Senast uppdaterad: 2022-05-05 13:57