Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Antigentester en effektiv provtagning för covid-19

Antigentest/snabbtest är en underutnyttjad resurs för provtagning och analys av covid-19 i VGR. Regionens leverantör av analysutrustning har förbättrat testens tillförlitlighet – och provtagningsenheter uppmanas att utnyttja möjligheten till snabb påvisning av virusinfektion.

Under hösten-vintern 2020 köpte VGR in en stor mängd analysutrustning för antigentester av covid-19. Nu ser provtagningsstaben att många av dessa maskiner står helt eller delvis oanvända – en resurs som kan utnyttjas bättre.

- Jag skulle gärna se att antigentesterna används mer. I början av året fick vi en del rapporter om misstänkta felaktiga provsvar som gjorde att många provtagningsenheter tvekade. Men nu har leverantören uppdaterat sin mjukvara och gjort flera andra förändringar för att eliminera eventuella felorsaker, säger Per Sikora, provtagningssamordnare i den regionala sjukvårdsstaben.

Åtgärder från leverantören LumiraDX är sedan ett par månader fullt implementerade och har sänkt andelen felaktiga svar från ca 3,5 procent till endast ca 1 procent, som Mikrobiologen berättar här nedanför.

Så används testerna – röster från verksamheter

Två av de verksamheter som ser en stor nytta med antigentesterna är Vårdcentralen Kusten i Ytterby och Mikrobiologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Agneta Hamilton, verksamhetschef Vårdcentralen Kusten i Ytterby:

"Antigentestning har varit ett bra komplement till PCR-testerna eftersom det i många fall varit värdefullt med snabba svar. Det har gällt screening av personal inom SÄBO/ hemsjukvård men också testning av annan personal för att öka säkerheten i samband med låg misstanke om smitta. Vid positivt utfall har provtagningen konfirmerats med PCR-test. Vi har också kunnat använda det delvis i patientarbetet där lätta symtom ska värderas. Fortfarande måste man dock följa övriga rekommendationer strikt avseende smittorisk och smittspårning."

Maria Andersson, biomedicinsk analytiker på Mikrobiologen, SU/VGR:

"För viss provtagning är det värdefullt med snabba svar. Antigentester har en lägre specificitet och sensitivitet än PCR, men ger i regel mycket snabbare analyssvar. Det har under pandemin varit värdefullt för att screena negativa symtomfria patienter för covid-19 samt att undvika att en eventuell odokumenterad smitta orsakar smittspridning inom ett sjukhus. Vid våra första kontroller av antigentesterna från LumiraDX i januari 2021 var andelen felaktigt positiva provsvar ca 3 procent. Vi uppmärksammade leverantören på detta, vilka utförde åtgärder i produktion och dataanalys. Under februari var vi nere på 1-1,5 procent felaktiga svar och i maj månad, med en sjunkande nivå av positivitet i samhället, var frekvensen av falskt positiva 0,6 procent, vilket är bättre än förväntat"

Kontakt hos leverantören

För frågor rörande utrustningen för antigentester, kontakta Maria Medbrant hos leverantören LumiraDX: maria.medbrant@lumiradx.com.

Senast uppdaterad: 2021-06-11 09:32