Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kommunal vård och omsorg

Rutiner som rör covid-19 för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg.

Smittskydd och vårdhygien 

Regional rutin för vårdhygien, covid-19

Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg 

Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Boenden med mera

Covid-19 i ordinärt boende
Vårdhygieniska rutiner för ordinärt boende, till exempel hemtjänst

Covid-19 inom särskilda boendeformer och LSS
Vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS

Förebygg smittspridning vid besök på äldreboenden - information från Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin

Munskydd praktisk hantering

Rehabilitering i samband med covid-19 i primärvården

Provtagning

Samlingssida om egenstest för medarbetare (flera språk)
Provtagning covid-19 PCR med egentest via Direkttest.se SÄBO 

Vårdsamverkan

Om samverkan inom hälso- och sjukvård, på webbplatsen för Vårdsamverkan i Västra Götaland

Filmer om vårdhygien

Basala hygienrutiner och covid-19. Förhindra smittspridning i kommunal vård och omsorg. Film av Vårdhygien, Västra Götalandsregionen

Vaccination

Rutiner och direktiv kring vaccination mot covid-19

Regional krisledningsorganisation VGR

Senast uppdaterad: 2023-03-14 13:26