Ideficsfoldrarna

Den europeiska forskningsstudien IDEFICS, med syfte att få till ståndvaraktiga förändringar i beteenden som gynnar hälsan. Hälsofrämjande budskap om rörelse och lek, frukt och grönt, dryck/vatten, sömn/vila och tid tillsammans för god hälsa.

Det är gott med frukt och grönt

Det är gott med frukt och grönt - på svenska.

Det är gott med frukt och grönt - på arabiska.

Det är gott med frukt och grönt - på engelska.

Det är gott med frukt och grönt - på persiska.

Det är gott med frukt och grönt - på somaliska.

 Goda sömnvanor - bra för ditt barn

Goda sömnvanor - bra för ditt barn - på svenska.

Goda sömnvanor - bra för ditt barn - på arabiska.

Goda sömnvanor - bra för ditt barn - på engelska.

Goda sömnvanor - bra för ditt barn - på persiska.

Goda sömnvanor - bra för ditt barn - på somaliska.

 Njut av tiden tillsammans - TV och datorn kan vänta

Njut av tiden tillsammans - TV och dator kan vänta - på svenska.

Njut av tiden tillsammans - TV och datorn kan vänta - på arabiska.

Njut av tiden tillsammans - TV och datorn kan vänta - på engelska.

Njut av tiden tillsammans - TV och datorn kan vänta - på persiska.

Njut av tiden tillsammans - TV och dator kan vänta - på somaliska.

 Rörelse och lek - bra för barn och vuxen

Rörelse och lek - bra för barn och vuxen - på svenska.

Rörelse och lek - bra för barn och vuxen - på arabiska.

Rörelse och lek - bra för barn och vuxen - på engelska.

Rörelse och lek - bra för barn och vuxen - på persiska.

Rörelse och lek - bra för barn och vuxen - på somaliska.

Vatten, den bästa törstsläckaren

Vatten, den bästa törstsläckaren -på svenska.

Vatten, den bästa törstsläckaren - på arabiska.

Vatten, den bästa törstsläckaren - på engelska.

Vatten, den bästa törstsläckaren - på persiska.

Vatten, den bästa törstsläckaren - på somaliska.

 

Beställ foldrarna (i buntar om 25 st) från adress.distributionscentrum@vgregion.se