Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förskola

Under förskoleåren läggs grunden till goda levnadsvanor. Förskolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med exempelvis bra matvanor och fysisk aktivitet för barn.

Åtgärder för att främja hälsosamma och goda matvanor och fysisk aktivitet:

 • Skapa policy och handlingsprogram
 • Införa gemensamma IT system för att följa barns hälsoläge
 • Höja kompetensen bland personal vad gäller övervikt och fetma bland barn
 • Förskolan bör utveckla stödjande inomhus- och utomhusmiljöer för lek och rörelse med kunskapsbaserade metoder
 • Säkra möjligheterna till spontan lek och begränsa tid vid dator
 • Förskolans måltidsverksamhet bör följa Livsmedelsverkets (SLV) riktlinjer och Nordiska näringsrekommendationer (NNR)
 • Involvera föräldrarna i det hälsofrämjande arbetet
 • Riktade utbildningsinsatser bör genomföras

Kvalitetsindikator och mått

 • Kommunens kvalitetsenkäter (Brukarenkäter)
 • Antal/andel skolor som följer SLV rekommendationer och NNR
 • Barns hälsoläge (längd och vikt) och dess utvecklig över tid

Samarbets- eller samverkanspartner

Folkhälsoplanerare, Stadsplanerare, BVC, Folktandvården samt kostansvariga inom kommun och föreningar.

Beslutstöd

Fysisk aktivitet för barn och unga

Kost för barn och unga

Material och länkar för barn och unga


Senast uppdaterad: 2022-05-10 14:09