Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)

Det finns en samvariation mellan fetma och psykisk ohälsa. Fetma är känt för att påverka den psykiska hälsan med ökad risk för mobbning, utanförskap och nedstämdhet. Å andra sidan är det också känt att psykisk ohälsa kan leda till fetma. Bland ungdomar med fetma finns en viss ökad förekomst av ätstörningar såsom hetsätning och bulimi. Flera av de ångestdämpande läkemedlen samt antipsykotika snabbt kan leda till fetma.

BUP bör ingå i ett lokalt nätverk tillsammans med barnmottagningar, barnhälsovård, skolhälsovård och kommunala verksamheter. Samverkan i dessa nätverk ger en möjlighet att bygga upp hälsofrämjande strukturer lokalt.

Ungas psykiska hälsa - vårdcentral

Psykisk hälsa Kraftsamling fullföljda studier (exempel från Västra Götalandsregionen)

Åtgärd

  • Att vid besök på mottagningen/enheten mäta längd och vikt samt beräkna BMI och jämföra med BMI-gränser för övervikt och fetma för åldern, det vill säga identifiering av barn och ungdomar med övervikt eller fetma.
  • Att bestämma viktstatus är i sig en förebyggande åtgärd.
  • Att kartlägga förekomst av riskfaktorer, samsjuklighet och ärftlighet.

När remittera till behandling

  • Barn över 4 år och ungdomar vars BMI-värde överstiger 30
  • Barn och ungdomar med misstänkta syndrom där fetma ingår.

Vid remiss bör fortsatt samverkan erbjudas kring den problematik som föranlett kontakt med BUP.

Remissinstans

Vårdcentral.

Utbildningsbehov (kunskapskrav)

  • Utbildning för medarbetarna i motiverande samtal rekommenderas.

Samarbets- eller samverkanspartner

Barnhälsovård, skolhälsovård, ungdomsmottagning, vårdcentral, barn- och ungdomsmedicinska mottagning och tandhälsovård. 

Beslutstöd

Fysisk aktivitet för barn och unga

Kost för barn och unga

Material och länkar för barn och unga

Sven Ernstsson

Regionutvecklare

Mobilnummer 07 00- 20 77 14

Epost sven.ernstsson@vgregion.se

Stephan Ehlers

Medicinsk rådgivare

Mobil 0707-350634

Epost stephan.ehlers@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2016-12-08 14:47