Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

VGRs Klassifikationsgrupp

Klassifikationsgruppens uppdrag är att arbeta med kvalitetssäkring av diagnos- och åtgärdsklassificering. Detta sker bland annat genom regelbunden internkontroll av kvalitet och ledtider samt information och utbildning om gällande regelverk för diagnos- och åtgärdskodning till verksamheterna.

Kvalitetssäkring är viktigt ur flera aspekter såsom korrekt utdata och forskningsunderlag, underlag för verksamhets och produktionsstyrning samt för att säkra korrekta intäkter för utförd vård och behandling.

I klassifikationsgruppen ingår representanter från alla sjukhusförvaltningar inom regionen.


Om du har klassifikationsfrågor, kontakta i första hand din förvaltningsrepresentant (kontaktuppgifter finner du längst ned på denna sida)

  • Verka för att primärklassificering utförs på korrekt sätt både inom sluten och öppen vård och att data som rapporteras till PAR och VEGA håller hög kvalitet
  • Deltagaren ska fungera som förvaltningens kontaktperson och samarbeta med övriga sjukhusrepresentanter
  • Sprida nationella och regionala beslut till förvaltningarna
  • Medverka i arbetet med medicinska och vårdadministrativa sekreterares förändrade arbetsuppgifter inom klassifikationsområdet
  • Medverka till att ta fram kodningsbeskrivningar inom olika ämnesområden och sprida information ut i förvaltningarna
  • Samla in och dokumentera önskemål från regionens förvaltningar till Socialstyrelsen gällande exempelvis önskemål om nya fördjupningskoder
  • Följa och påverka utvecklingen av sekundärklassificeringssystem NordDRG NordDRG-O
  • Bidra med klassifikationskunskap gällande uppföljning av utdata
  • Två deltagare från gruppen fungerar som kontaktpersoner mot Socialstyrelsen

2023-01-31

Kontaktuppgifter:

Vid regionala klassifikationsfrågor kan du mejla till funktionsbrevlådan:
fragelada.diagnosklassifikation@vgregion.se

Vid sjukhusspecifika klassifikationsfrågor, kontakta representanten för respektive förvaltning.

Profilbild av Agneta Karlsson

Agneta Karlsson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
NU-Sjukvården
Profilbild av Susanne Lindahl

Susanne Lindahl

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Profilbild av Christina Arkhall

Christina Arkhall

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Sjukhusen i Väster
Profilbild av Johanna Strandberg

Johanna Strandberg

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Skaraborgs Sjukhus
Profilbild av Emelie Larsson

Emelie Larsson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Södra Älvsborgs sjukhus

Senast uppdaterad: 2023-02-01 15:10