Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

PCA för chefer och ledare

För att det personcentrerade arbetssättet ska kunna genomsyra verksamheterna behöver ledning, på alla nivåer, vara insatta i vad det innebär och vilket ledarskap som behövs för att stödja utvecklingen.

Grunden i att arbeta personcentrerat som chef och ledare är att utgå ifrån att vi är experter som möts med ömsesidig respekt för varandras kunskap, där båda parter tillför kompetens och kunskap samt att se resurserna hos varje medarbetare och att bekräfta, stärka och ta till vara på de resurserna i verksamheten.

Att arbeta personcentrerat som chef och ledare innebär inte att arbeta utifrån en specifik ledarskapsmodell. Däremot finns det delar inom till exempel det coachande ledarskapet, det tillitsbaserade- och det styrkebaserade ledarskapet, som stödjer det personcentrerade arbetssättet.

För att stödja utvecklingen av ett mer personcentrerat arbetssätt är en kultur där det är tillåtet och uppskattat att våga pröva nytt en central del. När saker vi prövar kanske inte blir som vi har tänkt oss blir det ett lärande och inte ett misslyckande. Ledarens roll blir att uppmuntra till fritt tänkande, visa på olika möjligheter, hjälpa till att se problemen från olika håll och på olika sätt. Bolla tillbaka och inte ge en färdig lösning.

Utbildning/fördjupning

Tidigt i arbetet fick vi frågor från chefer om hur de skulle kunna omsätta personcentrerad vård i ett ledarskapssammanhang. Vi tog då fram ett stödmaterial som kan användas för reflektion, enskilt eller i grupp. Materialet har vi också sammanfattat i en utbildning - ”Arbeta personcentrerat som chef och ledare”. Från 2017 och framåt har ca 400 chefer och ledare, av olika slag, gått denna 3 timmars introduktion. Det har varit öppna föreläsningar eller på förfrågan för specifika förvaltningar och enskilda chefs/ledningsgrupper. Under hösten 2019 kommer möjligheten fortsatt finnas för enskilda grupper att boka in denna utbildning. För mer information kontakta regional samordnare Katrin Modig Pallin.

Bildspel från utbildning PCA för chefer och ledare

Stödmaterial för chefer och ledningsgrupper

Emmas burk med lära känna-frågor

Läs mer:

Persson H. ledning och ledarskap för en personcentrerad vård, Komlitt, 2018

Backman A. Towards person-centredness in aged-care exploring the impact of leadership: exploring the impact of leadership. Publicerad i Journal of Nursing Management, 24(6): s 766-774

Rosengren K. Person-centered care: A qualitative study on first line managers’ experiences on its implementation. Publicerad i Health Services Management Research, 2016

Senast uppdaterad: 2022-11-28 14:19