Regionalt processteam uppföljning efter covid-19

Åsa Lundgren Nilsson

Ordförande RPT uppföljning efter covid-19

Telefonnummer

Fredrik Hansson

Koordinator RPT uppföljning efter covid-19

Telefonnummer

Medlemmar

 • Anna-Karin Dahl, sjuksköterska, Närhälsan 
 • Anna Ström, MAR, Göteborgs kommun
 • Alice Hagman, arbetsterapeut, SU
 • Alexandra Larsson, fysioterapeut, SU
 • Anna Järlebrandt, fysioterapeut, Sjukhusen i väster
 • Berith Kallerklint, MAS, Herrljunga kommun
 • Eva-Lotta Johansson, fysioterapeut, SkaS
 • Elsa Trenning, psykolog, SU
 • Gunilla Enlund, fysioterapeut, Kusten Rehab
 • Helen Jarl, fysioterapeut, Närhälsan
 • Katharina Stibrant Sunnerhagen, läkare, SU
 • Keti Dalla, läkare, SU
 • Jeanette Rehn, dietist, Regionhälsan
 • Laura Serrano Berrenechea, överläkare, SÄS
 • Lena von Heideken, MAS, Hjo kommun
 • Lennart Wernbro, läkare, NU-sjukvården
 • Mats Hemlin, läkare, SU
 • Åsa Cronberg Lind, läkare, Närhälsan