Regionalt processteam lunginflammation

Om pneumoniprocessen

Lunginflammation är en vanlig infektion i alla åldrar, men förekommer oftare hos äldre. I Västra Götalandsregionen vårdas på sjukhus årligen mer än 6000 patienter med lunginflammation som huvuddiagnos. Majoriteten utgörs av samhällsförvärvad lunginflammation och de flesta patienterna är mer än 65 år.

Det regionala processteamet för lunginflammation ansvarar för att, med utgångspunkt från patientperspektivet, förbättra vården för patienter med lunginflammation i hela VGR så att vi når en enhetligt hög vårdkvalitet men uppdraget omfattar också förebyggande arbete.


Standardvårdplan för pneumoni i Melior

Processteamet för pneumoni har utarbetat en Standardvårdplan för lunginflammation i Melior och den kommer under 2022-2023 bli tillgänglig för införande i alla regionens förvaltningar. Den har prövats som pilotförsök i Alingsås med positiv respons från användarna.

SÄS blir först ut och börjar med standardvårdplan i Melior 221101. Planen är att övriga regionen följer efter med början på SKAS och Sjukvården i Väster 230201

 

 

 

 

Syfte

  • Det ska vara enkelt att göra rätt
  • Vägledning ska kombineras med utrymme för individuell bedömning
  • Vårdens personal ska uppleva att den gör nytta
  • Användningen ska förbereda för arbetssättet i Millennium 

Resultat och indikatorer


Kontaktuppgifter till regionens sjukhus

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NU)
Bert-Ove Larsson, läkare, bert-ove.larsson@vgregion.se

Skaraborgs sjukhus (SkaS)
Fredrika Sahlgren, läkare*, fredrika.sahlgren@vgregion.se
Gunnar Jacobsson, läkare, gunnar.jacobsson@vgregion.se
Angela Tideskog, fysioterapeut, angela.tideskog@vgregion.se 

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Anders Lundqvist, läkare*, anders.lundqvist@vgregion.se 
Susanne Jungnelius, sjuksköterska, susanne.jungnelius@vgregion.se 
Marie-Louise Hilding, marie-louise.hilding@vgregion.se 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)
Ulrika Snygg Martin, läkare*, ulrika.snygg-martin@infect.gu.se
Katarina Saldeen Nilén, läkare, katarina.saldeen@vgregion.se
Henrik Norrsell, läkare, henrik.norrsell@vgregion.se 

Sjukhusen i väster 
Lisa Rechnagel Dahlman, läkare*, lisa.dalman@vgregion.se 

*Lokalt samordningsansvar 


Anders Bengtsson Lundqvist

Ordförande RPT lunginflammation