Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppstart regionalt processteam höftfraktur

Regionalt processteam höftfraktur
Från vänster: Evelina Wikensten, Eive Pakkanen, Khadijah Rosén, Ivan Cvetanovic, Radka Kühnel, Emma Ryssnäs, Johan Bergfors, Maziar Mohaddes, Anna Maria Dahl, Erik Malchau, Anna Kjellström, Per Berg och Thomas Berglund. Saknas på bilden gör: Ulrika Wall, Christian Nordqvist

Regionalt processteam höftfraktur var näst i tur att dra igång sitt arbete i det nya systemet för kunskapsstyrning. Under uppstarten på Campus Nya Varvet 23-24 maj lärde teamet känna varandra, delade erfarenheter från höftfrakturvården och påbörjade resan att gemensamt skapa en bättre höftfrakturprocess i regionen.

- Vi vill minska variationen och höja lägstanivån för att kunna utöva en trygg, jämställd vård av bästa nationella klass, säger Erik Malchau, överläkare på Mölndals sjukhus och ordförande i processteamet.

Utmaning i vårdövergångar

När det gäller höftfrakturer är patientgruppen heterogen och en av teamets utmaningar är att inledningsvis inte greppa över en för stor process. Förhoppningsvis kommer teamet att på sikt utökas med representanter från kommunen då patienterna ofta är äldre och i behov av kommunala stödinsatser. Erik Malchau ser en stor utvecklingspotential i just vårdövergångarna.

-          Vi vill skapa fungerande vårdkedjor för efterförloppet och ett bra samarbete med kommunen för patientgruppen som är resurskrävande. En dröm vore ett rehabiliteringscenter med intensiv sjukgymnastik för de här patienterna.

Inomregionala skillnader

Teamet ingår i det regionala programområdet (RPO) rörelseorganens sjukdomar och är utvalt på grund av de stora inomregionala skillnaderna som finns i VGR. Stora skillnader kan ses både i kliniskt, patientupplevt samt ekonomiskt utfall och arbetet ligger därmed också i linje med det uppdrag Regiondirektören givit förvaltningarna avseende kostnad per patient (KPP).

Ordförande Erik Malchau ledde dagen tillsammans med Maziar Mohaddes, ordförande i RPO rörelseorganens sjukdomar, och Anna Kjellström, koordinator i RPO. De fick också hjälp av Karin Möller, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, och Lars Rex, uppdragstagare systemet för kunskapsstyrning, att placera arbetet i ett större sammanhang avseende den omställning av hälso- och sjukvården som VGR står inför.

Text och foto: Cecilia Backström