Samtliga verksamhetsplaner för nationella programområden och samverkansgrupper för 2023 är beslutade

Publicerad:

Samtliga verksamhetsplaner för nationella programområden och samverkansgrupper för 2023 är beslutade av styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS). I verksamhetsplanerna finns information om programområdenas och samverkansgruppernas insatsområden för 2023. Informationen finns nu på webben.

En verksamhetsplan ska omfatta ett år och ha tydlig koppling till uppdraget inom systemet för kunskapsstyrning. Den ska ha god och jämlik vård som övergripande mål. Nationella programområden (NPO) och samverkansgrupper (NSG) beskriver sina insatsområden för 2023 i verksamhetsplanen. Insatsområdena formuleras utifrån tidigare års verksamhetsplan samt behovs- och gapanalys.

Prioriterat för de nationella områdena och arbetsgrupperna är att slutföra påbörjade insatser, vilka kan pågå under flera år. Enligt utvecklingsplanen för systemet för kunskapsstyrning ska fokus de kommande åren främst ligga på införande och utveckling av tillämpning av bästa tillgängliga kunskap, samt uppföljning och resultat.

Alla insatsområden, inklusive de nya, finns beskrivna i webbtext under respektive webbsida för nationella programområden och samverkansgrupper. Det finns även en sammanfattning att ladda ner:

Sammanfattning insatsområden NPO 2023 (PDF)Pdf, 269 kB.

Programområden och samverkansgrupper

Källa: Länk till kunskapsstyrningvard.se (publicerades 2023-03-07)