Nya kunskapsstöd ute på öppen remiss

Publicerad:

Nationella kunskapsstöd inom cancersjukdomar, hud- och könssjukdomar, lung- och allergisjukdomar samt ögonsjukdomar är ute på öppen remiss mellan 15 september och 14 november.

Här hittar du alla vårdförlopp, vårdprogram, riktlinjer och Min vårdplan cancer som är på remiss. Nya remisser publiceras vid fyra tillfällen per år.

 
Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner. Samordna gärna svaren inom respektive organisation eller förening.

Startdatum för remisser (om datumet infaller på en helgdag flyttas startdatumet till nästa vardag):

  • 15 februari
  • 15 april
  • 15 september
  • 15 november

Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar kunskapsstödet. Beslut om fastställande av kunskapsstödet fattas av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Därefter beslutar regionerna om införande.

Länk till aktuella remisser 15 september - 14 november