Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Första ordförande för nationellt programområde psykisk hälsa offer för dödligt våld i Almedalen

Publicerad:

Ing-Marie Wieselgren, SKR:s samordnare för arbetet för psykisk hälsa och projektchef för uppdrag psykisk hälsa, utsattes för dödligt våld i Almedalen den 6 juli. Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsas ordförande Lise-Lotte Risö Bergerlind reflekterar över hennes bortgång.

Ing-Marie var på väg från ett seminarium till ett annat, där bland annat jag skulle inleda och berätta om systemet för kunskapsstyrning och NPO psykisk hälsa, när dådet inträffade. Det skedde tio minuter innan seminariet skulle börja och 100 meter från där vi väntade.

Ing-Marie hade stor betydelse för området psykisk hälsa i många år och i så många olika avseenden. Det var Ing-Marie som genom de nationella statsbidragen för psykisk hälsa fick i uppdrag att stödja bildandet av sex resurscentrum för psykisk hälsa, ett i varje hälso- och sjukvårdsregion. Detta skedde samtidigt som systemet för kunskapsstyrning etablerades, så det fanns inga fastställda nationella strukturer att utgå ifrån utan arbetet gjordes från grunden. Ett uttryck hon ofta använde var: ”vi bygger flygplanet medan vi flyger”. Klart från start var att dessa resurscentrum skulle omfatta både kommuner och regioner. Vi startade fem nationella arbetsgrupper, företrädesvis inom områden där det fanns nationella riktlinjer från Socialstyrelsen. Dessa grupper började att ta fram något som kom att heta vård- och insatsprogram (VIP) som omfattar all den vård och omsorg som behövs för att ge god vård och stöd kring en person med psykisk ohälsa och sjukdom.

NPO psykisk hälsa bildades 2017 som pilotområde inom systemet för kunskapsstyrning, som då var under uppbyggnad och med värdskapet hos SKR. Vi var då det enda NPO som hade medverkan från den kommunala sidan men det dröjde inte länge innan ett flertal andra NPO följde efter. Under 2020 påbörjades diskussionen om att värdskapet för detta NPO skulle gå över till en av hälso- och sjukvårdsregionerna, och det kom att landa i Västra Götalandsregionen vid årsskiftet 2020–2021. Jag fick förtroendet att ta över ordförandeskapet, med Ing-Marie som ständigt adjungerad i sin roll som ansvarig för Uppdrag psykisk hälsa inom SKR. Det var vår gemensamma ambition och övertygelse att vi måste arbeta tillsammans, både som människor och genom de organisationer vi företräder, för att på nationell nivå få till den bästa möjliga utvecklingen av vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa och sjukdom.

Nu när Ing-Marie inte längre finns med oss så vill vi fortsätta det arbete som hon lagt grunden för. Vi kommer att hitta vägarna framåt igen, även om vi just nu är vilsna och bedrövade. När vi fortsätter arbetet inom NPO efter sommaren kommer vi att ha ett annat av Ing-Maries uttryck med oss: ”ingen kan göra allt men alla kan göra något”.

 

Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande nationellt programområde psykisk hälsa


Kunskapsstyrningvard.se

Publicerad: