Kvalitetssäkringsgruppen

Kvalitetssäkringsgruppen har en rådgivande funktion gentemot HTA-centrum avseende kvalitetskontroll av HTA-rapporter. Kvalitetssäkringsgruppen bidrar även till utveckling av HTA-processen och HTA-rapporters upplägg.

Kvalitetssäkringsgruppen sammanträder vanligen den sista onsdagen varje månad när det finns HTA-rapporter att diskutera.