Svensk sjuksköterskeförening - utlysning av projektmedel och stipendier

Uppdaterad:
Publicerad:

Medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening har möjlighet att söka projektmedel. Stipendier kan sökas av sjuksköterskor för att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete eller som är i början av sin forskarutbildning.

Mer information och villkor för de olika bidragsformerna hittar du på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida: Svensk sjuksköterskeförening

Där finns även ansökningsformulär.

Sista ansökningsdag är 7 oktober 2022.