Praktisk kurs i systematisk översikt/HTA (Health Technology Assessment) 9-11 januari 2023

Uppdaterad:
Publicerad:

Kursen vänder sig till disputerade personer i olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården som vill lära sig hur man systematiskt sammanställer det vetenskapliga underlaget för metoder/insatser som är aktuella att införa eller utmönstra i sjukvården. Fokus för utvärderingen är patientnytta och patientrisker.

Under tre kursdagar varvas föreläsningar med övningar där kursdeltagarna tillsammans steg för steg får gå igenom de moment som ingår i en systematisk översikt/HTA, det vill säga att formulera frågeställning (PICO), att hitta relevant litteratur, att granska artiklar, att sammanställa resultat samt att värdera evidensunderlaget enligt GRADE. Hälsoekonomiska aspekter kommer också att beröras. Kursen ger grundläggande kunskap för att göra en systematisk översikt/HTA i vårdverksamhet eller inom ett forskningsfält. Den ger också en grund för att kunna handleda studenter/doktorander.

Målgrupp: Disputerade personer inom hälso- och sjukvård, med anställning inom SU/Sahlgrenska Akademin/VGR 

Tidpunkt: 3 heldagar dagar, 9 – 11 januari 2023, klockan 08.30 – 17.00. 

Lokal: Distanskurs via Teams

Språk: Svenska

Antal deltagare : Max 30 personer 

Kursledning: Constanze Wartenberg (HTA-centrum) & Axel Wolf (SU/Ö, AnOpIVA)

Kontaktperson: Axel Wolf; axel.wolf@vgregion.se

Länk till anmälan i Regionkalendern.

Praktisk kurs i systematisk översikt/HTA (Health Technology Assessment) 9 - 11 januari 2023 - Regionkalendern (vgregion.se)