Medtech4Health - Möjlighet till stöd från Analytic Imaging Diagnostics Arena (AIDA)

Uppdaterad:
Publicerad:

Analytic Imaging Diagnostics Arena, AIDA, är en nationell arena med bas i Linköping för forskning och innovation kring artificiell intelligens (AI) för medicinsk bildanalys. Det finns flera olika möjligheter att få stöd till insatser inom AIDA:s område, både i form av finansiering och goda förutsättningar att utveckla metoder och kunskaper.

Nu öppnar AIDA ytterligare omgångar för innovatörer i hela landet att komma in med förslag på nya insatser inom AI för bildmedicin.

Sista ansökningsdagar:  21 augusti respektive 1 november 2022.

Länk till mer information om utlysningarna och AIDAs verksamhet: AIDA