Innovationsfondens första utlysning för 2023 har öppnat

Uppdaterad:
Publicerad:

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården i VGR och som har en idé kring ett befintligt behov, kan söka pengar för att exempelvis testa eller utvärdera en ny lösning.

Utlysning 1, som nu är öppen, ger möjlighet till både beloppsnivå 1 och 2. 

Beloppsnivå 1: upp till 100 000 kr
Beloppsnivå 2: mellan 100 001 kr och 1 500 000 kr 

Sista ansökningsdag är den 18 september.

Länk till mer information: Innovationsfonden VGR - Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen (vgregion.se)