Forte utlyser medel för nyttiggörande av forskning

Uppdaterad:
Publicerad:

Syftet med utlysningen är att möjliggöra aktiviteter som stärker nyttiggörandet av ett befintligt forskningsprojekt/-program som tidigare har beviljats stöd från Forte.

Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) är en myndighet under Socialdepartementet och stödjer forskning som syftar till att främja hälsa, ett hållbart arbetsliv och hög välfärd.

Denna utlysning är en ny bidragsform. Huvudsökande ska vara disputerad forskare, och huvud- eller medsökande i ett projekt eller program som beviljats finansiering i vissa specifika tidigare utlysningar från Forte.

Sista ansökningsdag är 1 september 2022.

Länk till mer information: Forte