Ny utbildning hösten 2023 till Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Publicerad:

Nu är det dags att anmäla sig till höstens kurs för vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvård. Utbildningen omfattar 7,5 hp, och ges som en uppdragsutbildning via Göteborgs Universitet.

Vårdsamordnaren ska ha en legitimationsgrundande högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Här ingår utbildningar som leder till legitimation för hälso- och sjukvårdskurator. Dessutom bör vårdsamordnaren vara anställd på vårdcentralen. Mer finns att läsa på hemsidan: Vårdsamordnare psykisk ohälsa

För att ge stöd i införandet av vårdsamordnare ska chefer delta första utbildningsdagen. Detta gäller främst de vårdcentraler som inte haft funktionen i sin verksamhet, eller där chefen inte deltagit tidigare. Chefer från övriga vårdcentraler är också välkomna att delta. Mer information om detta kommer inför kursstart.

Utbildningen genomförs som en distansutbildning. Kursdeltagare ska ha tillgång till dator med kamera och mikrofon.

Kursen är kostnadsfri.

Höstens kurs omfattar 5 kursdagar, samt ett examinationstillfälle.
Kursstart är planerad till v 38.

Anmälan till höstens utbildning görs av ansvarig chef via Regionalendern. Sista anmälningsdag är 2023-06-15.
Länk till anmälan: Utbildning 7,5 hp Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvård - Regionkalendern (vgregion.se)

Kontakt vid frågor:
Om anmälan: vgprimarvard@vgregion.se
Om utbildningens innehåll: irene.svenningsson@vgregion.se