Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Långsiktigt förbättringsarbete genom personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Publicerad:

Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte genom hela vårdkedjan för en sammanhållen, jämlik vård utifrån patientens bästa.

Ett led i detta är en nationell satsning på kunskapsstyrning som handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. 

Med den här informationen vill vi förbereda primärvården i Västra Götalandsregionen på kommande förändringsarbete. Läs mer om vad satsningen innebär för din kliniska vardag, och hur det påverkar dig som medarbetare i primärvården, på webbplatsen för processtödet för implementering i primärvården - PRIMP:

En jämlik och personcentrerad primärvård präglad av hög kvalitet

Kontakt vid frågor:
Carin Sjöström-Greenwood, FoU-koordinator Primär och nära vård
carin.sjostrom.greenwood@vgregion.se

Publicerad: