Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samordnat införande av PSV i primärvård – Save the date till vårens workshops

Införandet av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen (PSV) i primärvård är komplext, vilket gör att ett stöd för implementering som utgår från primärvårdens perspektiv krävs.​ Därför kommer godkända PSV att grupperas och införas i primärvården i fyra omgångar under 2023.

För varje omgång erbjuder Processtöd för implementering i primärvård (PRIMP) workshops riktade till verksamhetschefer och professionsrepresentanter på verksamheten kopplat till den aktuella omgångens PSV.

Workshoparna syftar till att ge verksamheterna bästa möjliga förutsättningar inför implementeringen av PSV på sin verksamhet och har tagits fram efter förankringsrundor med RESAK, primärvårdsrådet, samordningsrådet primärvård, PrimÖR, kontaktperson för privata vårdcentraler, införandeansvariga för Närhälsan och primärvårdområdeschefer i Närhälsan.

Deltagande verksamhetschefer och nyckelpersoner kommer få stöd, material och verktyg för att påbörja en anpassad implementeringsprocess på den egna verksamheten kopplad till omgångens PSV. För varje omgång erbjuder PRIMP deltagarna även efterföljande digitala öppna forum då tid ges för återkoppling, frågor och funderingar för att stötta i implementeringsprocessen.

Datum våren 2023

Datum för våren 2023 är klara och PRIMP uppmanar verksamhetschefer och nyckelpersoner att redan nu spärra aktuella dagar i kalendern.

Omgång 1: PSV höftledsartros - primärvård, PSV knäledsartros samt PSV kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

  • 9 mars kl. 8.30 - ca.13.30 - Göteborg
  • 14 mars kl. 8.30 - ca.13.30 - Skövde
  • 22 mars kl. 8.30 - ca.13.30 - Vänersborg
  • 28 mars kl. 8.30 - ca.13.30 - Borås
  • 4 april kl. 8.00 - 12.00 - Digitalt via Teams kl. 8.00 - 12.00

 

Omgång 2: Specifika PSV och tider för omgång 2 är ej klara

  • 4 maj - Vänersborg
  • 9 maj - Skövde
  • 17 maj - Göteborg
  • 25 maj - Borås
  • 26 maj - Digitalt via Teams kl. 8-12

 

Omgång 3 och 4: Hösten 2023

Vänligen notera att antal deltagare på de fysiska träffarna är begränsat och att anmälan till tillfällena öppnar efter årsskiftet.  

Kontakt:

primp.pv@vgregion.se

Läs mer:
Implementering av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i primärvård