Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningsprojekt om kvalitetsarbete i primärvården - med data från vårdcentraler och rehabenheter i VGR

Publicerad:

Forskningsprojektet ”Verksamhetsuppföljning för lärande och kvalitetsförbättring i primärvården” undersöker i vilken utsträckning PrimärvårdsKvalitet (PVQ) med återkoppling av data till vårdcentraler och rehabenheter inom vårdvalssystem i primärvården bidragit till förbättringsarbete i primärvården.

Projektet är finansierat av Forte (Dnr 2018-01576) och leds av Anders Anell, professor vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

I projektet medverkar även Eva Arvidsson (PhD i allmänmedicin, Primärvårdens FoU-enhet, Region Jönköpings län och medlem i arbetsgruppen för PVQ), samt andra forskare med lång erfarenhet av forskning om primärvård vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, Anna Häger Glenngård (docent), Lina Maria Ellegård (Ph.D.) och Margareta Dackehag (Ph.D.).

I forskningsprojektet studeras samvariationen mellan användningen av PVQ och indikatorer i PVQ hos vårdcentraler och rehabenheter inom vårdvalssystem i primärvården. Projektet undersöker också hur spridningsmönstret för användning av PVQ ser ut och hur användningsmönstret samvarierar med strukturella egenskaper hos vårdcentraler/rehabenheter.

Samtliga analyser görs med aggregerade registerdata på gruppnivå så enskilda vårdcentraler/rehabenheter eller individer kan inte identifieras. Projektet hanterar således inte några känsliga data eller känsliga uppgifter i lagens mening. Detta bekräftas även av Etikprövningsmyndighetens yttrande över forskningsprojektet (Dnr 2019-02546).

Projektet studerar vårdcentraler och rehabenheter som är anslutna till Medrave, För offentliga enheter är data enligt ovan offentlig handling men vi vill gärna ha med privata också. Ett separat utskick till verksamhetschefer för privata vårdcentaler/rehabenheter kommer därför inom kort.

Kontakt:
För mer information om medverkan, välkommen att kontakta projektledare Anders Anell, anders.andell@fek.lu.se, eller Margareta Dackehag, margareta.dackehag@nek.lu.se

Publicerad: