Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förbättrade förutsättningar för omhändertagande av patienter med misstänkt demens

Publicerad:

Ett nytt stöd finns nu tillgängligt för medarbetare och chefer inom primärvården för implementering av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp (PSV) "Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom".

Stödet utgörs av en APT-presentation och en fördjupningsartikel samt länkar till ytterligare stödmaterial och resurser, till exempel nätbaserad utbildning, allt tillgängligt för medarbetare och chefer inom primärvården.

Materialet underlättar implementeringen av PSV Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom och stöttar medarbetare i omhändertagandet av patienter vid misstanke om demens.  

Fokus i PSV Kognitiv svikt vid misstanke om demenssjukdom är tidig diagnos och behandling, stöd till patient och anhöriga, samt förbättrad samverkan i vårdkedjan. 

Sammanfattning: 

  • Tidig utredning vid kognitiv svikt
  • Erbjudande om fast vårdkontakt som samordnar och stödjer
  • Förbättrad teambaserad basal utredning i primärvården
  • Förbättrad samverkan mellan vårdcentral och kommun 
  • Likvärdig och bättre tillgång till utvidgad utredning inom specialistvården för patienter i arbetsför ålder och vid misstanke om ovanlig demenssjukdom

APT-stöd - PSV kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom 

Fördjupningsartikel:

PSV Kognitiv svikt - bättre omhändertagande för patienter med misstänkt demenssjukdom (FoUUI primär och nära vård)

PSV Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom - Primärvård är ett resultat av det nationella och regionala arbetet med kunskapsstyrningen.  Läs gärna mer om detta här på Vårdgivarwebben:

Regional kunskapsstyrning 

Materialet är framtaget av det regionala processteamet PSV Kognitiv svikt med stöd av PRIMP - Processtöd för implementering i primärvård. (FoUUI primär och nära vård)

För mer information kontakta: 

Karin Fröjd, koordinator RPT Kognitiv svikt
karin.frojd@vgregion.se  
Tel: 073-660 16 97  

Kristina Are, Ordförande RPT Kognitiv svikt
kristina.are@vgregion.se 

Publicerad: