Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut Krav- och kvalitetsböcker för vårdvalen 2022-2023

Publicerad:

Regionfullmäktige beslutade den 21 september 2021 om Krav- och kvalitetsböcker 2022–2023 för Vårdval Rehab, diarienummer RS 2021–04306 och Vårdval Vårdcentral, diarienummer RS 2021–04307.

När protokollet justerats publiceras Krav- och kvalitetsböckerna 2022–2023 tillsammans med en sammanställning av förändringarna på Vårdgivarwebben, se på Vårdgivarwebben, se Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral.

I enlighet med Krav- och kvalitetsboken, §14 kommer ett mejl att skickas till verksamhetschef med anledning av det fastställda förfrågningsunderlaget. Behörig företrädare för leverantören behöver bekräfta att informationen mottagits. Om de nya villkoren inte accepteras behöver leverantören skriftligen återkomma inom 60 dagar för vårdval rehab och 90-dagar för vårdval vårdcentral. 

Innehåll och förändringar

Krav- och kvalitetsböckerna blir tvååriga för perioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2023 med fokus på långsiktig inriktning och mål.  Justeringar i Krav- och kvalitetsböckerna kommer att behöva göras under de kommande två åren bland annat utifrån beslut om budget 2023 samt för att möjliggöra utveckling av vården i takt med genomförandet av omställningen.

För Vårdval Vårdcentral liksom för Vårdval Rehab innebär de nya krav- och kvalitetsböckerna  stärkta krav på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och tillhandahålla digitala vårdtjänster. För rehabenheterna införs krav på att erbjuda artrosskola via 1177:s e-tjänst Stöd och behandling, eller genom annan digital plattform.

Andra större förändringar gällande Vårdval Vårdcentral:

  • Nya förutsättningar och krav för att bedriva kvälls- och helgöppen mottagning. Antalet samverkansområden utökas till 17, inom vilka vårdcentralerna kan samverka kring jouruppdraget. Minst en jourcentral ska finnas i varje samverkansområde och den exakta geografiska placeringen bestäms av de samverkande jourcentralerna tillsammans med respektive hälso- och sjukvårdsnämnd. Jourcentralerna ska vara tillgängliga per telefon, fysiska besök och digitala besök (ljud och bild i realtid.)
  • Läkares medverkan i den kommunala hälso- och sjukvården utvecklas genom bland annat uppdraget Läkarmedverkan på kommunala boendeenheter. Uppdraget innebär planerad läkarmedverkan en gång i veckan på boenden för äldre och planerad läkarmedverkan kontinuerligt på boenden för personer med funktionsnedsättning. Den ansvariga vårdcentralen ska bemanna och avsätta tid för konsultation och läkarbesök på boendet, när det behövs och för att förhindra onödig sjukhusvistelse.
  • Utvecklingsprojektet Ungas psykiska hälsa permanentas och införs som ett tilläggsuppdrag i krav- och kvalitetsboken. Vårdcentraler kan ansöka om uppdraget som innebär att vara resursmottagning med samlad fördjupad kompetens för bedömning, behandling och konsultation inom primärvård för barn och unga med psykisk ohälsa. (Se även Tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa i Vårdval Vårdcentral).
  • Utökad stimulans av fast läkarkontakt
  • Möjlighet att ansöka om ett partiellt tidsbegränsat listningsstopp.

Kontaktperson vid frågor Vårdval Vårdcentral: Anna Persson, anna.c.persson@vgregion.se

Kontaktperson vid frågor Vårdval Rehab: Lena Karlsson lena.elis.karlsson@vgregion.se

Publicerad: