Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

All information och marknadsföring ska godkännas före publicering

Publicerad:

All information och marknadsföring (till exempel annonser, webb, sociala medier) från vårdvalsenheter ska vara saklig, korrekt, relevant och ske med måttfullhet.  Västra Götalandsregionens (VGR) godkännande ska inhämtas före publicering.

Ovanstående framgår av Krav- och Kvalitetsboken (KoK) Vårdval Vårdcentral avsnitt 3.22 och KoK Vårdval Rehab avsnitt 3.16, med hänvisning till av VGR antagna riktlinje om information och marknadsföring för hälso- och sjukvård utfärdad av Sveriges kommuner och regioner och av respektive enhets avtal för vårdval.

VGR har uppmärksammat en ökning av information och marknadsföring från vårdvalsverksamhet och att godkännande från VGR inte inhämtas före publicering. Det innebär att invånarnas förtroende för vårdvalsverksamheten kan missbrukas.

Planerade informations- och marknadsföringsinsatser kan skickas till vårdvalens funktionsbrevlådor vgprimarvard@vgregion.se (vårdcentral)  respektive vardval.rehab@vgregion.se (rehab) och svar kan då normalt förväntas inom en arbetsvecka.

VGR vill uppmärksamma att om leverantören inte uppfyller avtalade villkor har VGR  rätt att ta ut ekonomiska sanktioner enligt § 10 Ekonomiska sanktioner i avtal för vårdval.

Publicerad: