Tillgänglighet på Regionstyrelsen i december

Uppdaterad:
Publicerad:

På Regionsstyrelsen i december rapporterades det senaste rörande tillgänglighetsarbetet. Bland annat sammanfattades Regionstyrelsens budget för förbättrad tillgänglighet och nyttjande, en analys av ökat antal remisser till sjukhusens barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar och ett beslut om utveckling och implementering av digital ortopedkonsult.

Här finns ett pressmeddelande från Regionstyrelsen 14/12