Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fri tandvård för barn och unga vuxna

Tandvårdssamordning har hand om alla avtal med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och ungdomar (3-19 år) samt unga vuxna (20+). För behandling av asylsökande krävs ett separat avtal.

För aktuell blankett se https://orosanmalan.se/ 

Alla rekommenderas att till socialtjänsten anmäla misstankar om att barn far illa. Men du som är anställd på myndighet eller i verksamhet som berör barn och unga – som skola, hälso- och sjukvård och tandvård – är skyldig enligt lag att genast anmäla om du i ditt arbete misstänker att ett barn far illa.

Läs mer om din anmälningsplikt på socialstyrelsen.se – folder och film med mera.

Vårdgivare i den fria tandvården för barn och ungdom samt unga vuxna har rätt att ta en avgift för överenskomna/planerade besök om patienten

 • uteblivit från ett planerat besök
  eller
 • lämnat återbud inom 24 timmar före avtalad tid.

Om patienten valt att tillfälligt avstå den fria tandvården får vårdgivaren ta ut sin aktuella patientavgift.

Betalningsansvar och ansvarsbefrielse med mera – se länkarna nedan.

Patientavgiftshandbok > uteblivet besök

Patientavgiftshandbok > sent avbokat besök

Patienten ska ha fått information om avgiften muntligt eller via den skriftliga kallelsen.

Avgifter – Folktandvårdens priser

Se Prislista vanlig tandvård Administrativa åtgärder på sidan 16.

Barn och ungdom:

 • Sent återbud – åtgärd SÅ06-SÅ09
 • Uteblivande – åtgärd  UB06-UB09

Vuxna:

 • Sent återbud – åtgärd SÅ01-SÅ05
 • Uteblivande – åtgärd  UB01-UB05

All specialisttandvård du remitterar dina patienter till och som är i enlighet med Riktlinjer om fri tandvård till barn och tonåringar samt Riktlinjer om fri tandvård till Unga Vuxna bekostas av Västra Götalandsregionen.

Specialisttandvård ska utföras av Folktandvården

Den omfattas alltså inte av den ersättning vårdgivaren får genom kapitation.

 • Kötider – specialisttandvård
  Kötiderna är aktuella maxtider: Tiderna gäller för de patienter med prioriterade remisser som väntat längst i respektive kö. Patienter med mindre prioriterade remisser har längre väntetid.

Regionala medicinska riktlinjer – Tandvård

Vårdgivare som vill ha vårdavtal för tandvård till barn och unga och/eller till unga vuxna ska:

 • Ansöka om vårdavtal genom att fylla i, skriva under och skicka in blanketterna nedan

Ansökan om avtal för fri tandvård och asylavtal 

Klinikblankett och leverantörsblankett

 • Läsa underlag för avtal om fri tandvård – Riktlinjer, se rutan nedan Avtalsdokument – barn och unga vuxna

Gemensamma dokument – barn och unga vuxna

3-19 år

20+

 

Ändringar av uppgifter som identifierar vårdgivaren ska meddelas – och i vissa fall ska vårdavtalet sägas upp.

Blankett - Ändring inom tandvård

Blankett - Uppsägning av avtal

Avtal får inte överlåtas!

Vårdavtal ska sägas upp skriftligt genom ovanstående blankett som mejlas till HSS@vgregion.se

Uppsägningstiden är sex månader.
Tandvårdssamordning skickar en bekräftelse på inkommen uppsägning inom några veckor.
Kvarlistade patienter när ett avtal (klinik) upphör överförs till Folktandvården. Patienterna kan när som helst lista om sig till annan valbar klinik.

Blanketter – barn och unga vuxna

Instruktioner finns på blanketterna.

Blanketter – barn och tonåringar 3-19 år

Patienten får byta tandvårdsklinik när sm helst. (Blanketterna finns även på sidorna Valbara kliniker 3-19 och Valbara kliniker 20+)

Blanketter – unga vuxna 20+

Patienten får byta tandvårdsklinik när som helst. (Blanketterna finns även på sidorna Valbara kliniker 3-19 och Valbara kliniker 20+)

SKYDDADE PERSONUPPGIFTER

Den som har skyddade personuppgifter blir inte automatiskt kallad till Folktandvården   – och måste därför själv aktivt välja en klinik. När de flyttar måste vårdnadshavare eller den myndige patienten själv anmäla det till din klinik.

För att säkra skyddade uppgifter ska patienterna använda de särskilda blanketterna.

Alla vårdgivare – Folktandvården och privattandläkare – i Västra Götaland och Halland inom den fria tandvården till barn och unga vuxna.

Vårdgivare till barn & ungdomar ersätts genom kapitation.

Det betyder att du får en månatlig ersättning för de patienter som är listade på din klinik – oberoende av den faktiska behandlingen.

2018 infördes ett nytt sätt att ersätta kliniker inom allmäntandvården för barn och unga vuxna. Klinikerna får fortfarande olika stor ersättning för 3-19åringar respektive unga vuxna, och kliniker ersätts med en ersättning, så kallad kapitation. Ersättningen består av två delar:

 • Den fasta delen: 8o procent av den totala ersättningen för alla listade barn och unga vuxna i Västra Götalandsregionen är fast och blir densamma för alla kliniker per listad patient.
 • Den rörliga delen: Hur stor del av de resterande 20 procenten av ersättningen kliniken får blir beroende på klinikens relativ CNI-värde.

Det är ingen skillnad var kliniken är placerad och varje klinik behandlas lika.

CNI, Care Need Index, är ett relativt index mellan kliniker och beskriver hur stort vårdbehov de listade på kliniken i genomsnitt har. Detta betyder att de klinker där patienterna har ett större vårdbehov får mer pengar per listad patient medan de kliniker där patienterna har ett lägre vårdbehov får lägre ersättning. Hur stor ersättningen blir, per barn och unga vuxna, för varje klinik kan därför också varierar över tid.

På grund av att CNI är ett relativt värde som kan variera över tid och mellan kliniker så går det inte att ge en exakt siffra för vad varje klinik, men varje klinik kommer som minst att få den fasta ersättningen för patienten. Exempel följer nedan på utbetald ersättning

Ersättning

Senast uppdaterad: 2022-02-21 11:01