Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Revideringsprocessen - från förslag och förankring till beslut i regionfullmäktige

Grafik som illustrerar revideringsprocessen för krav- och kvalitetsböckerna för Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral.

Krav- och kvalitetsböckerna anger förutsättningarna inklusive ersättningsnivåer för att bedriva vårdcentral och rehabenhet inom vårdvalen (LOV – lag om valfrihetssystem) i Västra Götalandsregionen.

Krav- och kvalitetsböckerna kan jämställas med det upphandlingsunderlag som tas fram vid en upphandling enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling. Böckerna revideras varje år. 

Revideringsprocessen 

Revideringsarbetet sker genom en process där möjlighet att lämna förslag till förändringar ges via en intern process i den centrala förvaltningen (Koncernkontoret). Dessutom finns olika samverkansforum där förslag lämnas, diskuteras och stäms av. Dessa är:  

 • Vårdvalsberedningen (politisk beredningsgrupp) 

 • Facklig samverkansgrupp (fackliga representanter) 

 • Dialogforum (representanter för vårdgivare, både privata och offentliga) 

Förslagen kategoriseras vanligtvis utifrån om de är av redaktionell natur eller har påverkan på själva uppdraget:  

 • Redaktionell natur - till exempel uppdatering av referenser eller namnbyten, förtydliganden 

 • Påverkan uppdraget: Till exempel om det är en utökning av någon del i uppdraget. 

Bedömning och prioritering 

Därefter görs en bedömning och prioritering av förslagen:  

 • Stämmer de med politiska beslut och inriktningar, till exempel omställningen av hälso- och sjukvården och beslutad budget? 

 • Stämmer de med medicinska prioriteringar enligt nationella eller regionala riktlinjer? 

 • Finns ekonomiskt utrymme och andra resurser, till exempel nödvändig kompetens? Finns den att rekrytera? Vad ska eventuellt prioriteras ned eller tas bort istället? 

 • Förväntad effekt av förändringen?  

Avstämningar och arbeten kan sedan göras i de olika grupperingar som finns. 

Förslag 

Efter bedömning och prioritering tar Koncernkontoret fram förslag till krav- och kvalitetsböcker, som under februari/mars stäms av i de grupperingar som nämnts. Därefter sker en sista intern beslutsrunda i Koncernkontoret innan krav- och kvalitetsböckerna går till beslut enligt denna beslutsgång: 

 1. Förhandling enligt 11 § MBL 

 2. Beslut i vårdvalsberedningen

 3. Beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen
   
 4. Beslut i regionstyrelsen 

 5. Beslut i regionfullmäktige (krav - och kvalitetsböckerna ska vara fastställda i juni)  
 
 
 

Tidsplan och möjligheter att lämna förslag 

Koncernkontorets arbetsprocess för att ta fram förslag sträcker sig mellan september och mars. Möjligheter att komma in med förslag: 

 • Koncernkontoret: via samverkansmöten och förfrågan till chefer inom aktuella områden: november - december 

 • Vårdgivare: via Dialogforums möten, samt via årlig uppföljningsdialog med samtliga enheter 

 • Medarbetare i vårdens professioner: via möten inom facklig samverkan

 • Företrädare för professioner och specialiteter kan lämna synpunkter och utvecklingsförslag via kunskapsorganisationen. 

 • Politik/förtroendevalda: Via uppdrag som kanaliseras genom hälso- och sjukvårdsstyrelsens vårdvalsberedning. 

Senast uppdaterad: 2019-10-31 13:28