Regional laboratoriemedicin

Regional laboratoriemedicin består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården. Organisationen tillhör Område 4 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Uppdraget är att skapa jämlik och effektiv vård för alla patienter i hela Västra Götalandsregionen.

Organiseringen av laboratoriemedicin är ny från 1 januari 2021. Den förväntas kunna skapa bra förutsättningar för att möta nuvarande och kommande krav på tillgänglighet, kontinuitet, hög kvalitet, effektivt resursutnyttjande samt en hållbar långsiktig kompetensförsörjning inom laboratoriemedicinsk verksamhet i regionen.

Till Regional laboratoriemedicin på SU:s webbplats

Kontakt
su.regionallaboratoriemedicin@vgregion.se