Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Osteoporosvård

Vårdöverenskommelserna med styrelsen för Regiongemensam hälso- och sjukvård respektive styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset börjar gälla 1 januari 2020 och ska förbättra och effektivisera vårdkedjan mellan sjukhus och primärvård samt diagnostisering och behandling av osteoporos.

En bättre samverkan ska säkerställa patientflödet mellan SU och primärvården, behandling ska omhändertas i primärvården men de svårare fallen av SU.

Det politiska uppdraget

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd fortsätter satsa på en förbättrad osteoporosvård. Osteoporos är en dold folksjukdom och det finns en betydande underdiagnostik och underbehandling av osteoporos trots en god dokumentation för terapi. Nämnden önskar därför se att fler patienter med diagnosen osteoporos får behandling, än vad fallet är idag. Ett viktigt förbättringsområde för vårdcentralerna är såväl primärprevention som sekundärprevention, att patienter som löper risk att utveckla osteoporos identifieras i högre utsträckning, helst innan de får sin första fraktur.

I samband med ordnat införande togs det fram ett måltal (40%) men andelen behandlade ligger relativt oförändrat kvar på nivåer runt 15%.

Konkret förstärks osteoporosvården på SU motsvarande 2 heltidstjänster som osteoporoskoordinatorer, med placering på geriatriken SU/Mölndal.

Motsvarande satsning för primärvården (genom Regiongemensam hälso- och sjukvård) innebär finansiering av 5 heltidstjänster som osteoporoskoordinatorer, som stöd åt vårdcentralerna i Göteborg.

Bakgrund till förbättringsområden

En enkätundersökning som genomfördes 2017 och besvarades av 48% av vårdcentralerna i Göteborg visade förbättringsområden inom osteoporosvården. Exempelvis känner 1/3 inte till RMR osteoporos, hälften tycker medicinen är för dyr, 35-50% av VC tycker inte att detta är en uppgift för primärvården och 20–50 % vet inte vilka patienter som kan vara aktuella för behandling.

Den nya satsningen

Vårdkedjan mellan sjukhus och primärvård behöver fungera. De nya tjänsterna som osteoporoskoordinatorer innebär ett stöd till vårdcentralerna med identifiering av riskgrupper, riskbedömning och behandling/uppföljning av osteoporospatienter. De exakta detaljerna får utformas mellan respektive vårdcentral och osteoporoskoordinator. Målet är att vården identifierar och fångar upp patienter som ligger i riskzonen att ådra sig frakturer innan det sker. Att fler patienter än idag med diagnosen osteoporos får läkemedelsbehandling. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan sjukhus och primärvård.

Arbetet kan innebära hjälp med manuell genomsökning av system för att söka ut riskpatienter tillsammans med verksamheten. I de fallen kontaktas patienterna och erbjuds en riskbedömning (FRAX) och remitteras vid behov för en bentäthetsmätning (DXA) på sjukhuset.

Efter bentäthetsmätning, ska det vid okomplicerade fall skrivas en behandlingsrekommendation till vårdcentralen där patienten är listad för behandling och uppföljning. Patienter som diagnostiserats med osteoporos, inklusive patienter med lågenergifrakturer, ska också erbjudas hjälp med kartläggning av levnadsvanor och livsstil i primärvården. Undersökningar och behandlingsinsatser ska följas upp.

För primärvården är uppdraget att identifiera riskpatienter och behandla fler patienter med diagnos

Målet är således att fler patienter med diagnosen osteoporos ska få farmakologisk behandling och att fler icke-diagnosticerade patienter identifieras som riskgrupp för frakturer. Satsningen är riktad till primärvården i huvudsak eftersom vårdcentralerna generellt behöver bli bättre på att hitta och behandla riskpatienterna i ett tidigare skede.

RMR osteoporos

Senast uppdaterad: 2020-08-28 16:01