Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beredningsgrupp IT-stöd

Beredningsgruppen hanterar frågor kring utveckling och anpassning gällande användningen av IT-stödet. Beredningsgruppen får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsråd Medicintekniska produkter.

Mötestider

Beredningsgruppens representanter

Uppdrag för beredningsgrupp IT-stöd

Ärendeprocess beredningsgrupp

Mötesplan hösten 2022 och våren 2023

Digitalt möte alternativt centralt i Göteborg med start klockan 09:00.
27 september 2022
6 december 2022
1 februari 2023
18 april 2023
8 juni 2023

Beredningsgruppens representanter

Ordförande och sekreterare
Samverkansfunktionen:
Piotr Gabrys  
Henric Wichmann henric.wichmann@vgregion.se 

Kommunernas representanter

Susanne Lindquist
susanne.lindquist@trollhattan.se
Fyrbodals kommunalförbund

Jeanette Nilsson
jeanette.nilsson@vara.se
Skaraborgs kommunalförbund

Monika Hägg
monika.hagg@tranemo.se  
Sjuhärads kommunalförbund

Vakant
Göteborgsregionens kommunalförbund

Johanna Sternvik
johanna.sternvik@aldrevardomsorg.goteborg.se   
Göteborgs stad

Västra Götalandsregionens representanter

anna.m.larsson@vgregion.se  
Habilitering & Hälsa

Monica Lorentzon Karlsson
monica.lorentzon_karlsson@vgregion.se 
Primärvård (Primärvårdens hjälpmedelsenhet)

Sofia Lökholm
sofia.lokholm@vgregion.se 
Sjukhus

Vakant

Vakant

Hjälpmedelscentralens representant

Jörgen Ehlin
jorgen.ehlin@vgregion.se
Hjälpmedelscentralen

Beredningsgruppens uppdrag

 • Bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet Medicintekniska produkter.
 • Verka för evidensbaserad hjälpmedelsförskrivning.
 • Verka för en likvärdig grundsyn på hjälpmedelsförsörjningen.
 • Följa och bidra till utveckling inom området.
 • Vid behov involvera Hjälpmedelsforum, när så behövs, för att få förankring och perspektiv i frågor.

Mandat

 • Fatta beslut om anpassning gällande IT-stöd upp till 50 000 kr.
 • Ta fram förslag och beslutsunderlag till Ledningsrådet Medicintekniska produkter.

Arbetsorganisation

Beredningsgruppen består av representanter för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionens förvaltningar.

Representanter Antal Utses av
Kommun   5 Kommunalförbunden och Göteborgs stad genom VästKom
VGR   5 VGR via koncernledning Hälso- och sjukvård
Hjälpmedelscentralen   1 Regionservice

 
Ordförande och sekreterare bemannas av samverkansfunktionen.

 

Arbetsformer

 • Beredningsgruppen får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet Medicintekniska produkter.
 • Beredningsgruppen sammanträder utifrån behov, sex till åtta gånger per år.
 • Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer samt beslutsunderlag ska dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samverkansfunktionen.
 • Ledningsrådet utser ordförande.
 • Ordförande rapporterar till Ledningsrådet Medicintekniska produkter. 

Kommunikation

Representanterna i beredningsgruppen ansvarar för att inhämta synpunkter och informera utifrån representationsansvaret.

Nomineringsprocess

Samverkansfunktionen initierar till respektive ansvarig att utse representant till beredningsgruppen.

Vid avslut av uppdrag som representant

Representant aviserar till samverkansfunktionen och sin uppdragsgivare att hen avser att avsluta sitt uppdrag. 

Senast uppdaterad: 2022-11-21 14:14