Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Beredningsgrupp IT-stöd

Beredningsgrupp IT-stöd ingår i samarbetsorganisationen och beredningsstrukturen under Ledningsrådet för hjälpmedel (Ledningsrådet). Beredningsgruppen arbetar på uppdrag av och får strategisk vägledning från ledningsrådet. Beredningsgruppen ska bereda frågor och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till ledningsrådet.

Mötestider

Beredningsgruppens representanter

Uppdrag för beredningsgrupp IT-stöd

Ärendeprocess beredningsgrupp

Mötesplan 2023

Digitalt möte alternativt centralt i Göteborg med start klockan 09:00.
31 januari 2023
18 april 2023
8 juni 2023
31 augusti
10 oktober
14 december

Beredningsgruppens representanter

Ordförande och sekreterare
Samverkansfunktionen:
Piotr Gabrys  
Henric Wichmann henric.wichmann@vgregion.se 

Kommunernas representanter

Susanne Lindquist
susanne.lindquist@trollhattan.se
Fyrbodals kommunalförbund

Jeanette Nilsson
jeanette.nilsson@vara.se
Skaraborgs kommunalförbund

Monika Hägg
monika.hagg@tranemo.se  
Sjuhärads kommunalförbund

Vakant
Göteborgsregionens kommunalförbund

Johanna Sternvik
johanna.sternvik@aldrevardomsorg.goteborg.se   
Göteborgs stad

Västra Götalandsregionens representanter

anna.m.larsson@vgregion.se  
Habilitering & Hälsa

Annika Flytström
annika.flytstrom@vgregion.se  
Primärvård (Primärvårdens hjälpmedelsenhet)

Sofia Lökholm
sofia.lokholm@vgregion.se 
Sjukhus

Vakant

Vakant

Hjälpmedelscentralens representant

Jörgen Ehlin
jorgen.ehlin@vgregion.se
Hjälpmedelscentralen

Uppdrag

Beredning och uppföljning av frågor som berör vårdgivarnas användning av IT-stöd för de produktområden som ingår i Ledningsrådets uppdrag utifrån huvudmännens ansvar för hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Ansvar

 • Omhänderta huvudmännens perspektiv samt hantera användarnas behov och önskemål gällande IT-stödets funktionalitet
 • Omvärldsbevakning inom ramen för uppdraget.
 • Representanterna i beredningsgruppen ansvarar för att inhämta synpunkter från och informera det område (sjukhus, Habilitering & Hälsa, primärvård eller kommunalförbundsområde) man representerar.

Mandat

 • Fatta beslut om anpassningar gällande IT-stöd upp till 50 000 kr.
 • Fatta beslut om redaktionella förändringar i rutiner och andra dokument gällande IT-stöd.
 • För övriga frågor inom beredningsgruppens område: Bereda frågor och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till ledningsrådet.

Arbetsorganisation

Beredningsgruppen ska bestå av representanter för kommunerna i Västra Götaland och från Västra Götalandsregionens förvaltningar inklusive en representant från privat utförare samt en representant från Hjälpmedelscentralen. Representant aviserar till samverkansfunktionen och sin uppdragsgivare om hen avser att avsluta sitt uppdrag.

Representanter Antal Utses av
Kommuner 5 Respektive kommunalförbundsområde och Göteborgs stad via VästKom
VGR 5 Representanter från VGR nomineras av respektive förvaltning samt privata vårdgivares branschorganisation och utses av läkemedels- och hjälpmedelschef, Koncernkontoret (sjukhus, Habilitering och Hälsa, offentlig och privat primärvård bör vara representerade).
Hjälpmedelscentralen 1 Försörjningsförvaltningen
Ordförande och sekreterare N/A Samverkansfunktionen

Önskad kompetens

Den samlade gruppen önskas ha:

 • Kunskap om hälso- och sjukvårdsprocessen, socialtjänstprocessen, vårdsamverkan och aktuella regelverk..
 • Kunskap om IT-stödets funktionalitet utifrån användarperspektiv inom det område man representerar.
 • Kännedom om aktuella avtal och överenskommelse.
 • Förmåga att balansera perspektiven ekonomi, verksamhet, patientbehov och patientsäkerhet.
 • God kännedom om den verksamhet man representerar.
 • Tillgång till nätverk i den egna organisationen för att kunna inhämta information gällande behov av IT-stöd.
 • Intresse för IT och digitaliseringsfrågor.
 • Strategisk förmåga.

Adjungerad kompetens

Vid behov adjungeras kompetens.

Arbetsformer

 • Beredningsgruppen sammanträder cirka sex till åtta gånger per år.
 • Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer, beslut samt beslutsunderlag ska dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samverkansfunktionen.
 • Vid behov tillsätts arbetsgrupper med expertkompetens för specifika frågor.
 • Vid behov sker samverkan med andra beredningsgrupper.
 • Vid behov involveras lämpliga forum för att få förankring och perspektiv i frågor.
 • Samverkansfunktionen är sammankallande samt ordförande och sekreterare på mötena.
 • Samverkansfunktionen rapporterar till ledningsrådet. 
Senast uppdaterad: 2023-09-18 15:37