Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar för privata vårdgivare - uppdatering av sidan är pausad till hösten 2022

Frågetecken

På denna webbsida publiceras frågor och svar kopplat till FVM och privata vårdgivare. De högst trendande frågorna visas i expanderingsblocken nedan. Därefter följer en länk till sammanställning av alla publicerade frågor och svar (Excel-fil).

Generella frågor och svar om program FVM finns här.

Millennium är enligt beslut i regionfullmäktige i oktober 2018 (§ 169, Diarienummer RS 2018-0449) obligatoriskt för

 • alla vårdgivare inom vårdvalen (LOV)
 • alla vårdgivare inom LOU vid kommande upphandlingar

  • Beslut av FVM Ledning: Capio Lundby Närsjukhus har ett obligatoriskt krav att nyttja vårdinformationsmiljön och ingår i Etapp 2 inom programmet FVM.

  • Beslut av FVM Ledning: Anslutning till Millennium för kommande LOU-avtal kommer att ske tidigast ett år efter FVM:s lokala tidsplan för implementering, tidigast 2025.

I dagsläget (2020-10-19) gäller detta ca. 200 privata vårdgivare inom Vårdval Rehab, Vårdval Vårdcentral samt Capio Lundby Närsjukhus.

Utöver detta gäller följande:

 • Erbjudande att ansluta sig för vårdgivare med befintliga avtal enligt LOU
  • Beslut av FVM Ledning: Anslutning till Millennium för befintliga LOU-avtal kommer att ske tidigast ett år efter FVM:s lokala tidsplan för implementering, tidigast 2025.
 • FVM utreder former och förutsättningar för övriga vårdgivare – regionstyrelsen tar beslut
  • Beslut av FVM Ledning: FVM avvaktar Anna Nergårdhs utredning om LOL och LOF. Erbjudande kan tidigast ske ett år efter Program FVM:s avslut, tidigast 2025.

Millennium kommer införas i etapper, utifrån geografiskt område. Information om tidplan finns på Vårdskiftet.

Den information som kommer föras över maskinellt, föras över manuellt eller matas in vid vårdtillfället beskrivs i dokumentet ”Strategi för datamigrering” som kan laddas ner från Vårdskiftet.

T.ex. kommer inga diagnoser eller överkänsligheter migreras. Längd och viktregistreringar för barnhälsovård ska in. Labinformation utreds.

Lyssna gärna på vårdpodden med Jesper Poucette som förklarar varför det mesta av den patientinformation som finns i dagens journalsystem inte går att överföra till det nya systemet Millennium. Han nämner bland annat att det är svårt att föra över historisk information om patienterna. Den är olika införd och olika använd. Det gör att informationen blir osäker och inte går att använda på ett patientsäkert sätt.

 

I avtalet mellan VGR och Cerner står det att Privata Vårdgivarna endast har rätt att använda Millennium för den del av verksamheten som är offentligt finansierad i avtal med VGR. Privata Vårdgivare som även bedriver rent privat verksamhet (som t.ex. är finansierad genom sjukvårdsförsäkring eller på annat sätt), har alltså inte rätt att använda Lösningen för den delen av verksamheten.

 

Regionstyrelsen har tagit ett beslut kring "Uppdaterade kostnader, finansiering och regelverk för införande av Millenium (FVM Kärnsystem)" Diarienummer RS 2020-01882 om ersättning. Protokollet kan begäras ut genom att skicka ett mejl till koncernkontoret.diarium@vgregion.se.
Mer detaljer kommer tas fram av Koncernkontoret och informeras ut till Privata vårdgivare och egen VGR verksamhet.

I januari 2020 gick vi via Primör ut och bjöd in Privata vårdgivare att som verksamhetsexperter bli delaktiga i designarbetet av kärnsystemet Millennium. Det hela resulterade i att de privata vårdgivarna tillsatte fyra verksamhetsexperter (utav 31 möjliga).

Under 2020 till april 2021 har verksamhetsexperter från privata vårdgivare periodvis deltagit i design och konfigurationsarbetet i följande roller för primärvården:
◾fysioterapeut
◾arbetsterapeut
◾medicinsk sekreterare
◾läkare.

Utöver verksamhetsexperterna tillsätts roller lokalt inför implementering, t.ex.
◾implementeringsansvarig
◾förändringsledare
◾projektledare
◾utbildningsansvarig.

Anslutningsmöjligheterna ser olika ut beroende på typ av MT utrustning. MT utrustning som ansluts till den lokala klienten och som uppfyller kraven över godkänd utrustning (s.k. vitlistad utrustning) och VGR:s krav på klientplattform ska fungera.

Vad gäller nätverksansluten MT-utrustning så återkommer FVM med besked.

För MT-utrustning som ska användas hemma hos patienten, t.ex. hemmonitorering, finns lösningar som VGR utvärderar just nu.

När vitlistan är beslutad så kommer den att bli tillgänglig.

Ja, Millennium kommer både producera och konsumera data från och till NPÖ.

Målsättningen är att de av Ineras tjänster som VGR nyttjar nås via Millennium. Avtalsfrågan är under utredning med Inera.

Ja, den funktionaliteten ingår i avtalet. Hur detta ska realiseras är ännu inte riktigt klart.

Lista med alla publicerade frågor och svar

Lista med publicerade frågor och svar senast uppdaterad 2021-04-21
(Excel-fil som öppnas i nytt fönster (Explorer) eller laddas ner som fil (Chrome, Edge))

Välkommen att skicka in dina frågor till FVM Externa intressenter

Senast uppdaterad: 2022-06-17 10:53