Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FVM för privata vårdgivare

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning och en av VGR:s tre övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram.

Visionen för program FVM är att information ska finnas tillgänglig för dem som behöver den, när den behövs. Västra Götalandsregionen har genomfört en upphandling av ett vårdinformationssystem som ska stödja verksamheternas utveckling, processer och nya arbetssätt, förse medarbetarna med användarvänliga verktyg, besluts- och processtöd samt ge invånarna möjlighet att ta en aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård. Systemet heter Millennium och leverantör av systemet är Cerner AB Sverige. För att realisera visionen krävs samverkan med intressenter och leverantörer av vård utanför den landstingsägda vården.

Projekt FVM Externa intressenter har nedanstående övergripande ansvarsområden för privata vårdgivare:

  • ta fram och säkerställa obligatorisk tjänst samt erbjudande för privata vårdgivare inom ramen för FVM
  • medverka till framtagning av kostnadsmodell och prismodell för erbjudandet samt ta fram process för implementering av kostnads och intäktsmodell i VGR för privata vårdgivare
  • medverka till framtagande av avtalsstruktur och avtal samt ta fram process för löpande avtalshantering under och efter FVM-programmet
  • ansvara för att säkra att privata vårdgivares övergång till den nya vårdinformationsmiljön kan genomföras enligt fastställd tidsplan för FVM-programmet
  • ge stöd till privata vårdgivare i genomförandet.

Mer om framtidens vårdinformationsmiljö

På denna sida (FVM för Privata vårdgivare) finns specifik information som berör privata vårdgivare i Västra Götaland.

Generell information om Framtidens vårdinformationsmiljö finner ni på hemsidan Framtidens vårdinformationsmiljö.
Framtidens vårdinformationsmiljö (VGR)
Summering FVM september 2020

Rekrytering av verksamhetsexperter

Programmet FVM har nu kommit fram till arbetet med att utforma det nya vårdinformationssystemet Millennium efter våra behov. Det innebär ett fokus på att standardisera processer, arbetssätt och få nyttan av ett gemensamt system i regionen. För att kunna genomföra detta arbete är kompetenta verksamhetsexperter rekryterade.

Praktisk information om uppdraget som verksamhetsexperter (sida på FVM:s övergripande webbplats)

Nedslag i designarbetet - läs om arbetet under 2020 med att designa arbetsflöden och funktioner i Millennium (sida på FVM:s övergripande webbplats)

Senast uppdaterad: 2020-11-25 17:00