Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FVM för privata vårdgivare

Primärvård barn

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning och en av VGR:s tre övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram.

Visionen för program FVM är att information ska finnas tillgänglig för dem som behöver den, när den behövs. Västra Götalandsregionen har genomfört en upphandling av ett vårdinformationssystem som ska stödja verksamheternas utveckling, processer och nya arbetssätt, förse medarbetarna med användarvänliga verktyg, besluts- och processtöd samt ge invånarna möjlighet att ta en aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård. Systemet heter Millennium och leverantör av systemet är Cerner AB Sverige. För att realisera visionen krävs samverkan med intressenter och leverantörer av vård utanför den landstingsägda vården.

Läs mer om Framtidens vårdinformationsmiljö på Vårdskiftets webbsida för Framtidens vårdinformationsmiljö. Där publiceras även nyhetsbrev och månatliga lägesrapporter.

Inom program FVM finns projekt FVM Externa intressenter som

  • ansvarar för att säkra att privata vårdgivares övergång till den nya vårdinformationsmiljön kan genomföras enligt fastställd tidsplan för program FVM. Inom ramen för projekt FVM Externa intressenter är ansvaret att vara regionalt Implementeringsansvarig för privata vårdgivare. 
  • ska ge stöd till privata vårdgivare i genomförandet.

FVM för privata vårdgivare

Millennium är obligatoriskt för alla vårdgivare inom vårdvalen (LOV) samt för alla vårdgivare inom LOU vid kommande upphandlingar (inklusive Lundby Specialistsjukhus). Vårdgivare med befintliga avtal enligt LOU kan erbjudas anslutning till Millennium tidigast 2025, det vill säga ett år efter FVM:s lokala tidsplan för implementering. FVM avvaktar Anna Nergårdhs utredning om LOL och LOF innan former och förutsättningar för deras anslutning utreds.

Implementering av Millennium hos privata vårdgivare

Millennium kommer införas i etapper, utifrån geografiskt område. Information om tidplan finns på Vårdskiftet där finns även denna länk till lägesbeskrivning av översynen av tidplanen.  

Hos varje berörd vårdgivare kommer det att krävas ett eget arbete för att planera och genomföra övergången till den nya vårdinformationsmiljön i den egna organisationen. Inför och under implementering kommer samverkan mellan privata vårdgivare och FVM Externa intressenter att ske i olika forum. Datum för kommande möten publiceras på respektive etapps webbsida, se sidomenyn till vänster eller klicka på länkarna

Frågor och svar

FVM Externa intressenter publicerar kontinuerligt inkomna frågor med svar från program FVM. Se sidomenyn till vänster eller klicka på länken frågor och svar FVM för privata vårdgivare.

Verksamhetsexperter

Program FVM har under 2020 arbetat med att uforma det nya vårdinformationssystemet Millennium. Det innebär ett fokus på att standardisera processer, arbetssätt och få nyttan av ett gemensamt system inom Västra Götaland. För att kunna genomföra detta arbete har kompetenta verksamhetsexperter varit rekryterade.

Arbetet med design och konfiguration kommer under första halvåret 2021 att avslutas och successivt övergå i tester.  

Mer information om Verksamhetsexperter och deras uppdrag finns på Vårdskiftet

Nedslag i designarbetet - läs om arbetet under 2020 med att designa arbetsflöden och funktioner i Millennium

Senast uppdaterad: 2021-06-21 14:38