Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FVM för privata vårdgivare - uppdatering av sidorna är pausad till hösten 2022

Primärvård barn

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning och en av VGR:s tre övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram.

Visionen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är att information ska finnas tillgänglig för dem som behöver den, när den behövs. Västra Götalandsregionen har genomfört en upphandling av ett vårdinformationssystem som ska stödja verksamheternas utveckling, processer och nya arbetssätt, förse medarbetarna med användarvänliga verktyg, besluts- och processtöd samt ge invånarna möjlighet att ta en aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård. Systemet heter Millennium och leverantör av systemet är Cerner AB Sverige. För att realisera visionen krävs samverkan med intressenter och leverantörer av vård utanför den landstingsägda vården.

Läs mer om Framtidens vårdinformationsmiljö på Vårdskiftets webbsida för Framtidens vårdinformationsmiljö. Där publiceras även nyhetsbrev och månatliga lägesrapporter.

Design av Millennium

Under 2020-2021 gjordes huvuddelen av arbetet med att designa processer och arbetssätt av verksamhetsexperter från VGR, privata vårdgivare och kommuner i Västra Götaland. Visst designarbete fortsätter även under 2022-2023. Därefter testas designen på många olika sätt för att se hur helheten fungerar.

Mer information om verksamhetsexperter och designarbetet på Vårdskiftet 

Filmer och APT-material om Millennium

Filmer från FVM ledarforum samt APT-material finns på sidan för Ledare FVM

En serie digitala seminarier med exempel på funktionalitet i Millennium som det kommer att användas i Västra Götaland

FVM för privata vårdgivare

Millennium är obligatoriskt för alla vårdgivare inom vårdvalen (LOV) samt för Lundby Specialistsjukhus och alla vårdgivare inom LOU vid kommande upphandlingar. Vårdgivare med befintliga avtal enligt LOU kan erbjudas anslutning till Millennium tidigast ett år efter FVM:s tidplan för implementering. FVM avvaktar Anna Nergårdhs utredning om LOL och LOF innan former och förutsättningar för deras anslutning utreds.

Inom program FVM finns projekt FVM Externa intressenter som

  • ansvarar för att säkra att privata vårdgivares övergång till den nya vårdinformationsmiljön kan genomföras enligt fastställd tidsplan för program FVM. Inom ramen för projekt FVM Externa intressenter är ansvaret att vara regionalt implementeringsansvarig för privata vårdgivare. 
  • ska ge stöd till privata vårdgivare i genomförandet.

Tidplan för implementering av Millennium hos privata vårdgivare

Millennium kommer införas i etapper, utifrån geografiskt område. Information om tidplan finns på Vårdskiftet där finns även denna länk till lägesbeskrivning av översynen av tidplanen.  

Hos varje berörd vårdgivare kommer det att krävas ett eget arbete för att planera och genomföra övergången till den nya vårdinformationsmiljön i den egna organisationen. Inför och under implementering kommer samverkan mellan privata vårdgivare och FVM Externa intressenter att ske i olika forum. Datum för kommande möten publiceras på respektive etapps webbsida, se sidomenyn till vänster eller klicka på länkarna

Översikt över funktionalitet som levereras per etapp: FVM Leveransplan

Frågor och svar

FVM Externa intressenter publicerar kontinuerligt inkomna frågor med svar från program FVM. Se sidomenyn till vänster eller klicka på länken frågor och svar FVM för privata vårdgivare.

Helen Munkevik Kenzler

Ansvarig Projekt FVM Externa intressenter
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-07-05 12:53