Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningar för ny personal inom barnhälsovården

Grunden för tjänstgöring inom barnhälsovården är kunskaper om barns utveckling och om barnaålderns sjukdomar. Dessutom behövs kunskaper om sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder och sociala faktorers betydelse. För detta behövs återkommande fortbildning och möjlighet till metodträning och information om ny kunskap (Socialstyrelsen, 2014).

Utbildningar erbjudas regionalt eller lokalt, webbaserat eller på plats. Du kan anmäla dig till utbildning var som helst i Västra Götalandsregionen.

Underlagsblankett för utbildningsintyg BHV-ssk

För ny personal krävs följande utbildningar:

Innehåll: Förutsättningar för att arbeta på BVC, FNs konvention om barnets rättigheter, barnhälsovårdsprogrammet, samverkan, små barns mat och hälsa, grundläggande om språk- och kommunikationsutveckling och metoder för språkbedömning, samt en bas vad gäller tillväxt, vaccinationer och vardagspediatrik

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor, läkare, MBHV-psykologer

När: Innan du börjar arbeta på BVC eller så snart som möjligt därefter.

Fyrbodal
Datum:
2022-09-08, 2022-09-13, 2022-09-22
Information och anmälan

Göteborg/Södra Bohuslän
Datum: 
2022-08-29, 2022-09-12 och 2022-09-21
Information och anmälan

Skaraborg
Datum: 2022-10-19, 2022-10-20
Information och anmälan 

Södra Älvsborg
Datum:
2022-09-08, 2022-09-13 och 2022-09-20
Information och anmälan

 

Webbutbildning i grundläggande amningskunskap som anatomi, fysiologi, amningsstart, amningsobservation, tidig amning och vanliga problem, sena prematurer och tillmatning av nyfödda barn. Hela utbildningen tar ca 2 timmar. Vissa delövningar tar längre tid beroende på att filmer och andra klipp är olika långa. Utbildningen är uppdelat i 6 delövningar. Alla övningar utom den som handlar om sena prematurer hör till den baskunskap som alla som ger råd kring späda barn och amning skall ha kunskap om. Efter varje delövning finns ett antal frågor. Du hittar utbildningen på hemsidan under Information och utbildningsmaterial.

Uppföljning av utbildningen bör göras vartannat år.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor och läkare

När: Så snart som möjligt när du har börjat arbeta på BVC

Utbildning i EPDS-metoden och stödjande samtal. Omfattar två heldagar, dagarna kan vara förlagda både som halvdagar och heldagar. EPDS-screening är en metod för att upptäcka tidiga tecken på post partum depression hos mammor. Utbildning krävs innan metoden börjar användas.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor

När: Under första året som du arbetar på BVC

Fyrbodal
Datum:
 2022-10-13, 2022-10-27
Information och anmälan

Göteborg/Södra Bohuslän
Datum: 2022-08-30, 2022-09-23 och 2022-11-18
Information och anmälan

Skaraborg
Datum:
2022-11-09, 2022-11-30
Information och anmälan

Södra Älvsborg
Datum: 
2022-08-25, 2022-09-22
Information och anmälan

 

 

Tredagars internat. Kursen kan godkännas som ST-kurs i barnhälsovård.
Innehåll: Fortsatt utbildning kring bland annat tillväxt, vaccinationer, anknytning och samspel, barn som far illa, amning, nutrition, tandhälsa, vardagspediatrik, barns utveckling och utvecklingsavvikelser.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor, läkare

När: För dig som har arbetat inom barnhälsovård i minst  ett halvår och har deltagit i introduktionskursen

Grundkurs i barnhälsovård
Datum 2022-10-10 - 2022-10-12
Plats och form Internat Grand Hotell Alingsås                                           

Information och ansökan

Endagsutbildning om att ställa frågor om våld i nära relationer på rutin inom BVC. Innehåll är bas utbildning om våld i nära relationer och dess konsekvenser och metodutbildning om att ställa frågor om våld. Utbildningen krävs för att använda metoden.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor

När: Under första året som du arbetar på BVC

Fråga om våld - en metodutbildning inom barnhälsovården 
Information och anmälan

 

Utbildningen riktar sig till specialistsjuksköterskor som arbetar med barnhälsovård. Målet är att deltagaren erhåller kunskap i metoden för att självständigt planera för och genomföra Enskilt föräldrasamtal med pappan/den icke födande föräldern.

Målgrupp: Specialistsjuksköterska som arbetar med barnhälsovård.

När: Under första året efter geomgången EPDS-utbildning

Enskilt föräldrasamtal med pappan/den icke födande föräldern
Datum: 2022-11-08 kl 08.30-12.00
Information och anmälan

Att arbeta med enskilt föräldrasamtal med pappan/den icke födande föräldern
- dialog och erfarenhetsutbyte
Datum: 2022-11-08 kl 13.00-15.00
Information och anmälan

En och en halvdags utbildning för dig som inte har arbetat med eller som inte har fått en introduktion i verktyget En förälder blir till - ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion. På utbildningstillfället kommer vi att gå igenom verktygets metod och teman samt introducera hur du och din verksamhet kan arbeta vidare med verktyget efter introduktionen.

Målgrupp: alla som arbetar med barnhälsovård eller arbetar på familjecentral eller med familjecentrerat arbetssätt.

När: Under första året som du arbetar på BVC

En förälder blir till - en introduktion
Datum: 2022-10-07 och 2022-12-12
Information och anmälan

Två dagars utbildning i grundläggande kunskap om amning och bröstmjölk för dig som arbetar på barnmorskemottagning, BB, förlossning, neonatal, BVC eller som i ditt arbete kommer i kontakt med ammande och barn.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor

När: Under första året som du arbetar på BVC

Två dagars utbildning som ger en kunskapsgrund att stå på i det hälsofrämjande arbetet med mat och hälsa inom barnhälsovården. Utbildningen innehåller föreläsningar varvat med diskussioner och praktiska övningar. Ämnen som berörs är bland annat tillväxt, näringslära, åldersbaserade kostråd, övervikt/undervikt, födoämnesallergi, ätovilja, restriktivt ätande, vegetarisk kost.

Målgrupp: BHV-sjuksköterskor

När: Under första året som du arbetar på BVC

Pediatrisk nutrition för BVC
Datum: 

Riskbruksutbildning

Göteborg och Södra Bohuslän
Datum:2022-06-07 och 2022-06-08
Information och anmälan

Information kommer inom kort

Senast uppdaterad: 2022-03-22 12:06