Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Branschråd för externa vårdgivare

En stor del av vården i Västra Götalandsregionen (VGR) utförs av externa vårdgivare vilket kräver att relationerna mellan VGR och de externa vårdgivarna är goda. Vård som utförs i extern regi ingår i den beställning av vård som VGR gör för att säkra invånarna en god vård på lika villkor i syfte att uppnå en god och jämlik hälsa.

Branschrådet är ett dialogforum där Koncernkontoret och externa vårdgivare oavsett avtalsform med VGR kan mötas. I Branschrådet ingår vårdgivare med upphandlade avtal (LOU), vårdgivare som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi (LOF) samt vårdgivare verksamma enligt idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Syftet med Branschrådet är att fokusera på vårdkvalitet och framtidsfrågor som berör vården i hela VGR. Utöver branschrådet kommer det fortfarande att finnas behov av dialog på andra arenor mellan externa vårdgivare och VGR.

Branschrådet ska på en övergripande nivå föra dialog kring strategiska frågor som rör exempelvis:

  • kvalitet i vården
  • vårdstrukturer, ersättningssystem, IS/IT i VGR
  • patientsäkerhet
  • upphandling och tillämpning av lag om offentlig upphandling, LOU
  • läkarvårdsersättning, LOL
  • ersättning för fysioterapi, LOF
  • idéburet offentligt partnerskap, IOP
  • uppföljning
  • utbildning och kompetensutveckling

Senast uppdaterad: 2021-02-12 10:30