Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Läkemedelsförteckningen

Syftet med Läkemedelsförteckningen (LF) är att på ett ställe samla all information om en individs uthämtade läkemedel, oavsett vem som har förskrivit läkemedlet eller vid vilken vårdenhet förskrivningen har skett.

 Åtkomst till uppgifterna i Läkemedelsförteckningen är enligt lagen begränsade till den registrerade själv och med den registrerades samtycke till förskrivare, legitimerade sjuksköterskor utan förskrivningsrätt och farmaceuter.Samtycket kan inte omfatta hela personalen på en vårdenhet eller ett apotek utan varje förskrivare och farmaceut måste begära ett eget samtycke från den registrerade. I samband med åtkomsten till Läkemedelsförteckningen registreras samtycket. Från 1 maj 2021 gäller enbart engångssamtycke. 

LF ger förskrivare ett hjälpmedel i den kliniska verksamheten som ger information om patientens totala läkemedelsuttag. För farmaceuten på apotek kan förteckningen underlätta de kontroller som ska göras innan ett läkemedel får lämnas ut. För vården och apoteken kan LF nås via, Nationell Patientöversikt (NPÖ), Pascal och från 1 maj 2021 Förskrivningskollen. Dessa har olikheter i funktionalitet och behörighetsadministration.

1 maj 2021 träder Lagen om Nationell läkemedelslista (NLL) i kraft. I samband med att denna lag träder i kraft kommer det finnas möjlighet att se uthämtade läkemedel även via den nya applikationen Förskrivningskollen. 

 

Senast uppdaterad: 2021-04-28 10:27