Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stödprogram per RPO

Stödprogram per regionalt programområde (RPO)

Läs mer om regionala programområden.

Vissa stödprogram kan inte enkelt placeras inom ett enskilt regionalt programområde. Man kan alltså behöva titta under flera programområden för att hitta vissa program.

 • Barn med språkstörning – stöd från logopeden. Logopediskt stödprogram till vårdnadshavare som har barn i förskoleåldern med språkstörning. Programmet ska användas som ett komplement mellan besöken hos logopeden.
 • Funktionell buksmärta. Regionhälsan. Stöd där patienter lämnar kompletterande uppgifter och besvarar skattningsformulär som stöd för screening / triagering och uppföljning av behandlingsinsats.
 • Funktionell buksmärta (inloggning vårdnadshavare). Regionhälsan. Stöd där vårdnadshavare lämnar kompletterande uppgifter och besvarar skattningsformulär som stöd för screening / triagering och uppföljning av behandlingsinsats.
 • Hur mår du? Regionhälsan i Södra Älvsborg och Skaraborg. Behandlingsuppföljning. Kontinuerliga veckovisa patientskattningar med CORE-10 vid samtalsbehandling.
 • Måendekollen Ung. SibeR (Svenska internetbehandlingsregistret). Programmet har skapats för att underlätta insamling av uppgifter om ungas mående i samband med bedömning, behandling och uppföljning. Programmet är i första hand skapat för användas inför ett första besök och därefter vid efterföljande behandling på nätet. Det går också att använda vid sedvanlig behandling.
 • Ung utsatt UM. Regionhälsan. Formulär för samtalsgrupper, Ung utsatt. 
 • Registrera allt mellan lust och ångest. Regionhälsan. Stöd för bedömning och behandlingsuppföljning vid Göteborgs ungdomsmottagningar. 
 • Min vårdplan bröstcancer. Min vårdplan bröstcancer ska användas i cancervården av utbildade behandlare. Min vårdplan bröstcancer ska tilldelas patienter som utreds för eller har diagnostiserats med bröstcancer. Min vårdplan är ett verktyg för att skapa delaktighet, trygghet och förståelse hos patient och närstående. Innehållet är framtaget av Regionala cancercentrum (RCC) nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan tillsammans med RCC nationella arbetsgrupp för patientinformation i Min vårdplan för diagnosen. Innehållet är granskat av RCC nationella vårdprogramgrupp för diagnosen och Nationell patientförening för diagnosen.
 • Min Vårdplan bröstcancer kirurgmottagningen Sahlgrenska. RCC Väst för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Digital vårdplan för patienter med bröstcancer.
 • Min Vårdplan bröstcancer Skaraborgs sjukhus. RCC Väst för Skaraborgs sjukhus. Digital vårdplan för patienter med bröstcancer.
 • Diabetes Ung. Under utveckling. NU-sjukvården.
 • Hjärtskolan för dig med kranskärlssjukdom. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet med stödprogrammet är att ge personer med kranskärlssjukdom en ökad kunskap om hjärtsjukdomen, dess riskfaktorer, hälsosamma levnadsvanor, känslomässiga reaktioner och de vanligaste läkemedlen. Stödprogrammet rekommenderas som komplement eller alternativ till den sjukhusbaserade hjärtskolan.
 • Hjärtsviktprogrammet. Skaraborgs sjukhus. En digital patientutbildning om hjärtsvikt.
 • Neo Föräldrastöd. NU-sjukvården. Avdelning 34, Trollhättan. Stöd för föräldrar till för tidigt födda barn. Programmet har tagits fram i samarbete med Högskolan Väst (William Jobe, Annie Hedlund, Erik Larsson, Martin Göransson, Martin Matsson, Olle Stark, Prinsella Essason, Anton Larsson och Albin Bäckström).
 • Dina levnadsvanor. Ett stödprogram som kan underlätta för patienter inom kirurgi att avstå alkohol och rökning före och efter operation. Sahlgrenska universitetssjukhuset.
 • Få hjälp att minska i vikt efter graviditet. Regionhälsans dietistenheter. Viktminskningsstöd för överviktiga kvinnor efter förlossning. Nationell version av programmet LEVA-metoden.
 • Information om fetmabehandling vid obesitasmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Information och intresseanmälan för fetmabehandling.
 • LEVA-metoden. Regionhälsans dietistenheter. Viktminskningsstöd för överviktiga kvinnor efter förlossning.
 • LEVA-metoden POP. Under utveckling (forskningsversion). Regionhälsans dietistenheter.
 • Tobakshjälpen. Skapat av Region Jönköping.
 • Epilepsimottagning SU – För dig som är gravid. Neurologimottagning Sahlgrenska. Stöd för gravida kvinnor som behandlas med epilepsimedicin.
 • Epilepsimottagning SU – Information om epilepsibehandling till kvinnor i fertil ålder. Neurologimottagning Sahlgrenska. 
 • Smärtskattning i hemmet. Skaraborgs sjukhus. Uppföljning av behandlingseffekt av smärtbehandling.
 • Digitala smärtskolan. Södra Älvsborgs Sjukhus.
 • Digital smärtinformation. Under utveckling. Sahlgrenska Universitetsjukhuset
 • Uppföljning av immunosuppressiv behandling. Under utveckling. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Avdelning 369 behandlingsuppföljning. Formulär för forskning samt veckokort vid DBT. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Formulär för forskning samt veckokort vid DBT.
 • BES CORE-skattningar. Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Stöd för behandlingsuppföljning för ett 10-veckors färdighetsträningsprogram baserat på DBT.
 • Dagsjukvård psykiatri Centrum – CORE-skattningar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Behandlingsuppföljning.
 • Delia - var med och påverka din behandling. Information och formulär till patienter inför bedömning för psykisk ohälsa i primärvård. Närhälsan.
 • Formulär bedömning IGD - Mottagning för spelberoende och skärmhälsa. Moment för ifyllning av psykologiska skattningsskalor och allmänna uppgifter för patienter vid Mottagning för Spelberoende och Skärmhälsa. Används inför bedömningssamtal och för utvärdering av psykologisk behandling. 
 • Gruppbehandling Bipolär - SV Psykiatri. Sjukhusen i väster. Stödprogram för grupputbildning vid bipolär sjukdom.
 • Hemuppgiftsstöd - Mini-Maria. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ett stöd för att göra hemuppgifter vid KBT.
 • Hälsokontroll SU/Psykiatri Affektiva. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Stödprogram för årlig hälsokontroll.
 • Internetstöd för gruppbehandling vid depression och ångest Älvängens läkarhus. Under utveckling. Älvängens läkarhus.
 • Kris- och traumamottagning – Kontinuerlig behandlingsuppföljning. Närhälsan, Kris- och traumamottagning. Behandlingsuppföljning med WHODAS 2.0, WHOQOL-BREF 2 och PCL-5.
 • Mitt mående Älvängens Läkarhus. Älvängens Läkarhus. Vanliga frågeformulär som kan användas vid bedömning och/eller behandling av psykisk ohälsa.
 • Måendekollen. Vanliga frågeformulär som kan användas vid bedömning och/eller behandling av psykisk ohälsa.
 • Måendekollen Psykiatri. Vanliga frågeformulär i psykiatri som kan användas vid bedömning och/eller behandling av psykisk ohälsa.
 • Mina CORE-skattningar – Sjukhusen i väster. Behandlingsuppföljning inom psykiatrisk öppenvård med skattningsformuläret CORE-OM som mäter grad av psykiska besvär under den senaste veckan. 
 • Mina skattningar - Mottagning för spelberoende och skärmhälsa. Mottagning för spelberoende och skärmhälsa, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Frågeformulär i samband med bedömningssamtal, behandling, avslut och uppföljning.
 • Nybesöksutredning PMC. Psykiatrimottagning Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Stöd för nybesöksutredning i psykiatrisk öppenvård.
 • OCD-mottagningen Lerum - Bedömning. Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Bedömningsformulär inför nybesök riktade till patienter med tvångsproblematik.
 • OCD-mottagningen Lerum - Gruppbehandling.  Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Stöd i form av information och formulär riktat till patienter med tvångssyndrom. Patienterna genomför behandlingen på plats men kan fylla i formulär med mera över nätet.
 • OCD-mottagningen Lerum - Individuell behandling OCD.  Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Stöd i form av information och formulär riktat till patienter med tvångssyndrom. Patienterna genomför behandlingen på plats men kan fylla i formulär med mera över nätet.
 • Sömnguiden. Stödprogram för självhjälp till bättre sömn med eller utan behandlarstöd. Skapad av Regionalt programområde psykisk hälsa.
 • Uppföljning Familjeband. Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Uppföljning av ett 10-veckorsprogram riktat till närstående/anhöriga till patienter med personlighetsstörningsdiagnos. 
 • Ätstöd. Under utveckling. Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • e-Hörsel. Habilitering & Hälsa, Hörselverksamheten. Stöd för personer med hörselnedsättning.
 • Kognitivt stöd – inspiration för tid och struktur i vardagen. Under utveckling. Habilitering & Hälsa.
 • Osteoporos. Under utveckling. Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Röstövningar – Skaraborgs sjukhus. Logopedmottagning Sankt Sigfridsgatan 7 Skövde. Stöd för personer med röstbesvär som går i behandling hos logoped.
 • Röstövningar. Ny version av ovanstående program som anpassats för att kunna använda regionalt. Stöd för personer med röstbesvär som går i behandling hos logoped.
Senast uppdaterad: 2022-02-09 11:43