Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar om Journal via nätet

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om Journal via nätet.

Information finns att läsa i Journal via nätet från sjukhusens journalsystem Melior från 1 juni 2016 Närhälsan, Habilitering och hälsa och Hjälpmedelscentralens journalsystem AsynjaVisph från 1 november 2016.
Blodcentralernas journalsystem Journalia från 1 oktober 2018. Provsvar och vaccinationer visas bara från AsynjaVisph.

Invånare kan läsa provsvar från Närhälsan från och med 18 juni 2018. Provsvar tagna på sjukhus visas inte i e-tjänsten ännu, ett arbete pågår för att göra detta möjligt. Vaccinationer från Närhälsan kan du läsa från och med 1 november 2016.

Röntgensvar från sjukhus samt röntgenbilder från Folktandvården visas ej ännu.

Obstetrix visar enbart en sammanfattning när graviditetsvecka 37 passerats.

Varje privat vårdgivare är ansvarig för att själva kontakta Inera för ett anslutningsarbete.

Vårdnadshavare har tillgång till sitt barns journalinformation från och med 1 november 2019, för barn som är yngre än 13 år. Information från Barn- och ungdomspsykiatrin visas inte.
Information från Folktandvården visas från och med 1 december 2020.

Barnet får tillgång till sin journal från den dagen hen fyller 16 år.
Barn som är mellan 13-15 år kan inte läsa sin journal via nätet. Det kan göras en tilldelning för att få åtkomst till en eller flera enheter. Det är verksamhetschef på den mottagningen det gäller som kan ge ett beslut om tilldelning. Detta kan göras för både barn och/eller vårdnadshavare. Tilldelning kan göras om det inte finns medicinska hinder för detta. 

Det finns möjlighet att tilldela behörighet om vårdnadshavaren är registrerad som det hos Skatteverket. Blanketter och utförligare information finns här: Rutiner och styrande dokument Barn.

Det går inte att tilldela åtkomst för vårdnadshavare eller någon annan när barnet fyllt 16 år. Då är det endast ungdomen själv som har tillgång till sin journal.

Om en invånare spärrar sin journal innebär det att journaluppgifter ej visas för andra vårdgivare eller andra mottagningar. Det står i journalen att det finns spärrade uppgifter men går inte att se själva innehållet.
Försegling innebär att invånaren stänger av möjligheten att ta del av journalen. Invånaren kan själv inte låsa upp en försegling.

Har invånaren spärrat journalinformation på en vårdcentral inom Närhälsan påverkar detta tyvärr ens egna möjlighet att läsa sin journal via nätet. Vi har idag ingen information om när detta kan vara åtgärdat.

Har invånaren spärrat sin journalinformation på något av regionens sjukhus påverkar detta inte tillgången att läsa i sin journal via nätet.

Hela barnets konto i e-tjänsten Journalen ska förseglas och barnets konto på 1177 ska låsas. Tillämpas också om vårdnadshavaren har sekretesskydd men inte barnet.

Journalmallen undantag från direktåtkomst innehåller 5 termer att dokumentera på men det är inte tanken att en hel anteckning ska dokumenteras där.
Journalmallen undantag försegling skyddad id 1177 ska innehålla information om på vilka grunder ett beslut om försegling görs, vem som tar beslutet och övrig information som finns i denna mall. Det ska inte stå en journalanteckning som rör patientens hälsotillstånd i denna journalanteckning.

Möjligheten att utse ombudsfunktion togs bort den 7 juni 2018.

Senast uppdaterad: 2022-11-18 14:27