Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Journal via nätet

Journal via nätet arbetar med att göra journalinformation från Västra Götalandsregionens offentliga hälso- och sjukvård tillgänglig för invånare via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Västra Götalandsregionen har anslutit följande journalsystem till Journal via nätet. Informationsmängder som anslöts från start är anteckningar, diagnoser, uppmärksamhetssignaler och vårdkontakter.   

Melior (Sjukhus)

 • Visar information från och med 1 juni 2016 med några undantag.
 • Psykiatri, vuxen, anslöts 3 september 2018 .
 • Klinisk genetik anslöts 1 november 2019.
 • Barn, information från barn 0 – 18 år, anslöts 1 november 2019.

AsynjaVisph (Primärvård, Habilitering och hälsa, Hjälpmedelscentral)

 • Visar information från och med 1 november 2016 med några undantag.
 • Provsvar visas från 1 november 2016 .
 • Vaccinationer visas från 1 november 2016 .
 • Barn, information från barn 0 – 18 år, anslöts 1 november 2019.  

Obstetrix (Mödrahälsovård)

 • Visar sammanfattning av journal från och med 15 maj 2019.

Journalia  (Diabetesjournal sjukhus)

 • Visar ”AK-brevet” från och med 1 april 2019.

T4 (Folktandvården)

 • Visar information från och med 1 december 2020 med några undantag.

RGS, Rådgivningsstöd (1177 Vårdguiden på telefon)

 • Visar information från och med 10 juni 2021.

Lista över privata vårdgivare anslutna till Journalen och NPÖ

Dessa enheter är undantagna från direktåtkomst. Patienter kan beställa journalkopia via 1177 Vårdguidens e-tjänster och då görs en sedvanlig menprövning.

Enheter som inte visas för invånare vid direktåtkomst 

Några enheter är så kallade undantagna från direktåtkomst vilket innebär att vårdpersonal ser alltid informationen i sitt journalsystem men det läses inte upp till e-tjänsten Journalen. 

 • Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
 • Borås försäkringsmedicin
 • Flykting- barnmottagningen, Angered
 • Göteborg försäkringsmedicin
 • Kris och traumaenheten
 • Mottagningen för unga vuxna
 • Mödra-barnhälsovårdsteamet i Haga
 • Rättspsykiatri
 • SMC (Sexualmedicinsktcentrum) 
 • STD-STI-mottagningar (könsmottagningar)
 • Ungdomsmottagningar
 • Utväg (Skövde/Borås)

Undantag för direktåtkomst - Enbart termer

Informationsmaterial

Här hittar du informationsmaterial för patienter samt utbildningsmaterial för vårdgivare

Funktionsbrevlåda

Senast uppdaterad: 2021-03-17 16:18