Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kom i gång

 1. Bestäm vilket/vilka formulär enheten ska ha tillgång till.
  • Enhetschef behöver vara delaktig i beslutet att använda tjänsten på sin enhet.
  • Om formuläret inte redan finns i tjänsten behöver det skapas. Se informationen under Skapa formuläret nedan.
  • Den regionala förvaltningen eller den lokala förvaltningens kontaktperson gör formuläret tillgängligt för enheten.
 2. Den regionala förvaltningen delar ut behörigheter.
  • Detta görs i samråd med berörd verksamhetschef (i vissa fall är enhetschef och verksamhetschef samma person).
 3. Ta del av utbildning/introduktion av tjänsten. Hålls i nuläget av förvaltningens kontaktperson alternativt regional samordnare. Utbildning i Lärportalen beräknas bli tillgänglig under våren.
 4. Bestäm rutiner för hur enheten ska använda tjänsten, inklusive huruvida enheten ska skicka formulär till specifika personer på personnummer och/eller dela länk till formuläret (sms via Outlook t.ex.), samt även rutiner för gallring av inkomna formulär (dessa måste tas bort manuellt i nuläget).
 5. Nu kan personal logga in, samt skicka formulär och ta del av svaren.

Formuläret kopplas till en vårdenhet

Det färdiga formuläret behöver vara kopplat till en vårdenhet. Det går alltså inte att använda tjänsten utan att involvera en vårdenhet. 

Personal har uppdrag vid verksamheten

Personal behöver ha (medarbetar)uppdrag Vård och behandling (eller i vissa fall Kvalitetsregister) vid verksamheten.

Uppdrag beställs i Behörighetsbeställningsportalen (BBP) av verksamhetsassistent/LITA, chef eller motsvarande. Behörig person i verksamheten kan logga in behörighetsbeställning här.

Personal har behörighet till vyn Utskick och/eller vyn Uppföljning i Formulärhantering

Formulär hanteras via en webbsida där personal loggar in i vyn Utskick eller Uppföljning. Behörigheter till Utskick och Uppföljning

 • delas i de flesta fall ut av regional samordnare på verksamhetsnivå när en enhet börjar använda tjänsten: all personal som har medarbetaruppdrag vid verksamheten kan därefter logga in (upplägget bestäms i samråd med verksamhetschef)

 • alternativt delas ut behörigheter ut till enskilda medarbetare av en person utsedd av verksamhetschef

 • i undantagsfall delas behörigheter ut till enskilda medarbetare av regional samordnare (gäller projekt eller andra specifika omständigheter).

Det finns en demomiljö som fungerar som den skarpa miljön men som inte kräver inloggning. I demomiljön kan man se hur vyn för Utskick och Uppföljning ser ut och även testa att skicka, besvara och läsa besvarade formulär, se Så använder du demomiljön.

Tillstånd att använda formulär

Det krävs ofta tillstånd av upphovspersonen när man ska skapa en digital version av ett formulär.

Om vårdenheter och verksamheter

Formulär kopplas till en specifik vårdenhet medan behörigheten styrs av (medarbetar)uppdraget som är kopplat till en verksamhet (ibland en nivå upp).

För att komma åt ett formulär med tillhörande svar så loggar personal in i Formulärhantering (med sitt tjänstekort) och väljer sin vårdenhet i en rullista. Har man uppdrag i flera verksamheter så väljer man först uppdrag för önskad verksamhet och därefter vårdenhet.

Om verksamheten består av flera vårdenheter så har personal tillgång till de formulär och de formulärsvar som hör till de vårdenheter som verksamheten består av (verksamhetsområdets kopplade enheter).

Ett formulär kan användas av flera vårdenheter

Om flera enheter i regionen ska använda samma formulär så kan regional samordnare göra så att enheterna "prenumererar" på formuläret. De får då också automatiskt tillgång till eventuella nya versioner av formuläret.

Inloggning för vårdpersonal

 • Notera att vårdpersonal loggar in i tjänsten via en särskild inloggningssida:
  https://personal.formular.1177.se/
 • Inloggning sker alltså inte via via Personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster (https://personal.1177.se/). 
 • Läs mer om inloggning i avsnittet Logga in längre ned på sidan.

Inloggning för invånare/patient

 • Notera att invånaren behöver logga in i 1177 Vårdguiden e-tjänster för att besvara formuläret.
 • Om personal gör ett (manuellt) utskick så kan invånaren få en avisering till inkorgen i 1177. I inkorgsmeddelandet finns en länk till formuläret.
 • Invånaren kan nå formuläret via en länk som kan ligga på valfri webbplats eller skickas per sms.
 • Invånaren kan logga in på 1177.se och hitta formuläret via Alla övriga tjänster och Fyll i formulär.
 • Invånaren kan alltid hitta till sina formulär via webbadressen:
  https://formular.1177.se
 • Enheten vill börja använda ett befintligt formulär, eller skapa ett själv.
  • Den regionala förvaltningen stödjer förvaltningars kontaktpersoner (för Formulärhantering) att skapa formulär, och kan även i viss mån skapa formulär för enheter som inte har egna kontaktpersoner.
 • Förvaltningens kontaktperson (om sådan finns) stämmer av önskan om att börja använda Formulärhantering med enhetschef (om denne inte varit involverad från början).
 • Personal vid enheten har bestämt ett eller flera formulär som man vill börja använda.
  • Detta görs i samråd med förvaltningens kontaktperson om sådan finns, annars med den regionala förvaltningen vid koncernkontoret. Större införanden vid flera enheter kan ibland skötas av utsedd projektledare/verksamhetsutvecklare eller motsvarande.
 • Det finns minst två personer vid enheten som kan hantera tjänsten/formulären. Dessa måste inte vara behandlare och eventuellt kan personer från olika enheter hjälpas åt.
 • Berörd verksamhet beställer medarbetaruppdrag Vård och Behandling för personal som ska arbeta i tjänsten (om detta inte är gjort sedan tidigare).
 • Förvaltningens kontaktperson (om sådan finns) kontaktar den regionala förvaltningen och delar information om berörd enhets HSA-ID, de önskade formulärens namn samt verksamhetschefens namn och e-postadress.
 • Den regionala förvaltningen informerar verksamhetschefen om Formulärhanterings behörighetsmodell och delar ut behörigheter till vyerna Utskick samt Uppföljning till all personal inom verksamheten.
  • Formulärhanterings behörighetsmodell innebär att alla som har medarbetaruppdrag Vård och behandling inom verksamheten kan logga in i både Utskick och Uppföljning (om ingen särskild överenskommelse gjorts).
  • Utdelning av behörigheter till enskilda medarbetare behöver alltså inte göras. Efter den första utdelningen av behörigheter kan alla som har medarbetaruppdrag inom verksamheten använda tjänsten.
 • Personal har fått utbildning i hur tjänsten fungerar.
  • Utbildningen hålls av regional kontaktperson eller av den regionala förvaltningen.
 • Den regionala förvaltningen validerar de önskade formulären och ger därefter enheten tillgång till dem (sätter upp "prenumerationer").
 • Klart!

Forskare som inte själva är vårdpersonal kan etablera samarbete med en verksamhet för att via denna förmedla formuläret. En möjlig lösning är att man skapar en länk till formuläret som forskaren sedan kan förmedla till respondenter. Personal vid vårdenheten kan också göra utskick till specifika personer (görs på personnummer) men notera att man inte får skapa en avisering till inkorgen i 1177 för annat än vårdrelaterade ärenden. Personal vid vårdenheten (verksamheten) kan göra exporter (kräver en initial konfiguration) och sedan dela exportfilerna med forskaren. Se även "Uppföljning och export" nedan.

Notera att respondenten behöver e-legitimation för att kunna besvara formuläret och att det inte går att vara anonym. Formuläret ligger i gränssnittet för 1177 och det går inte att ändra bakgrundsfärger eller dylikt.

 • Stäm av med din enhetschef. Kontakta sedan din förvaltnings kontaktperson/ansvariga för tjänsten. Kontaktuppgifter finns under Förvaltningarnas kontaktpersoner för Formulärhantering på sidan Formulärhantering. Kontaktpersonerna stämmer av med regional samordnare vid koncernstab digitalisering.
 • Vid behov bjuder regional samordnare in till ett avstämningsmöte innan formuläret byggs.
 • En första prototyp skapas i demomiljön, oftast av regional samordnare eller av utsedd designer i respektive förvaltning. I beskrivningen för formuläret ska kontaktpersonens namn och e-postadress anges (den som kan svara på frågor om formuläret).
 • Du får en länk till en första prototyp för test. Dela länken till kollegor och om möjligt även till personer från formulärets målgrupp för att få feedback. När du har fått feedback så skapar vi en ny version för test. Processen upprepas tills inga fler ändringar behöver göras.
 • Om formuläret bygger på en analog förlaga så kan processen gå snabbt, men även här behöver en del designval göras för att få en så användarvänlig digital version som möjligt. Finns förlagor behöver man oftast be om tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren att skapa en digital version. För flera vanligt förekommande formulär är detta redan gjort.
 • Om utsedd designer i förvaltningen skapar formuläret tillsammans med en person i verksamheten så meddelar designern regional samordnare när prototypen är klar.
 • Avstämningsmöte med regional samordnare som ger eventuella förbättringsförslag.
 • När formuläret är klart så kopierar regional samordnare det till produktionsmiljön och gör det tillgängligt för berörda enheter. Notera att det inte finns någon koppling mellan demomiljön och produktionsmiljön.
 • Eventuella nya versioner skapas därefter i produktionsmiljön av regional samordnare eller i vissa fall av en förvaltnings formulärdesigner. Observera alltså att när ett formulär väl har kopierats till produktionsmiljön (för att användas av invånare) så skapar man inte nya versioner av ett formulär i demomiljön.
 1. Gå till inloggningssidan Formulär. Webbadressen är personal.formular.1177.se (skapa gärna ett bokmärke till denna sida).
  • Du kan också alltid hitta inloggningssidan genom att gå till Formulärhantering på Vårdgivarwebben och klicka på Logga in som vårdpersonal.
 2. Se till att ditt eTjänstekort sitter i datorn.
 3. Klicka på Utskick (skicka formulär) eller Uppföljning (följ upp svaren).
 4. Modalrutan Välj certifikat för autentisering visas. Klicka på knappen OK. Ibland kan du komma direkt till nästa steg utan att denna ruta visas.
 5. Om du får upp en ruta med rubriken Välj medarbetaruppdrag så klickar du på raden som har namnet på din vårdenhet/verksamhet i kolumnen "Vårdenhet". I kolumnen "Syfte" ska det stå "Vård och behandling" (i vissa fall kan det vara Kvalitetsregister). Har du flera medarbetaruppdrag så visas en rad per medarbetaruppdrag. Du loggas in på den verksamhet du väljer.
 6. En del verksamheter har kopplade enheter. Arbetar du vid en sådan verksamhet (t.ex. sjukhus) så får du, första gången du loggar in, välja den enhet som du vill arbeta med i en rullgardinsmeny. Andra verksamheter (t.ex. vårdcentraler) har inga kopplade enheter och då behöver man inte välja enhet.
  • Nästa gång du loggar in så kommer du direkt till den enhet du senast. Vill du byta enhet till en annan inom samma verksamhet så klickar du på Byt enhet uppe till höger. Om du loggar ut så får du välja medarbetaruppdrag och verksamhet igen (steg 5).
 7. Nu visas vyn Utskick eller Uppföljning beroende på vad du valde i steg 3.
  • Tips. Du kan byta mellan vyerna Utskick och Uppföljning genom menyn uppe till vänster. Notera att detta kräver att du har fått behörighet till båda vyerna.

Om du har problem att logga in så läs sidan Kom igång och avsnittet Förutsättningar. Här är några möjliga problem, orsaker och lösningar:

 • Du inte välja din verksamhet i steg 5. Orsak: Du inte har fått medarbetaruppdrag för din verksamhet. Lösning: Ordna medarbetaruppdrag, se Kom igång.
 • Du ser andra enheter i rullgardinsmenyn med enheter än de som du nu arbetar med. Orsak: I steg 5 har du valt en verksamhet som du inte längre arbetar vid. Att du kunde göra det beror på att din tidigare verksamhet har missat att ta bort ditt medarbetaruppdrag. Lösning: Be din tidigare verksamhet att ta bort ditt medarbetaruppdrag vid den tidigare verksamheten.
 • Kontrollera att du har fått besked om att du (alternativt alla vid verksamheten) har fått behörighet till aktuella vyer (Utskick/Uppföljning) i Formulärhantering. Om det är oklart, kontakta i första hand den som hjälpt till med införandet av formuläret, i andra hand formularhantering@vgregion.se 
 • eTjänstekortens SITHS eID-certifikat behöver ha uppgraderats till tillitsnivån LoA3. Läs mer på LoA3 krävs för åtkomst till Utskick och Uppföljning.
 • Gå till inloggningssidan Formulär och klicka på Utskick. Länk till inloggningssidan finns också överst på startsidan för Formulärhantering på Vårdgivarwebben.
 • Personal med behörighet till Utskick kan skicka formulär genom att ange mottagares personnummer.
 • Invånare kan använda länken https://formular.1177.se för att se sina pågående, tillgängliga och inskickade frågeformulär på en översiktssida.
 • Invånare kan också navigera till sina formulär via Övriga tjänster och Formulär att fylla i på 1177.se.
 • Vid behov skapar regional samordnare även en länk till formuläret som vårdpersonal kan lägga på en webbsida, kontaktkort på 1177 eller dela på annat sätt.
  • Tips. Personal med e-postadress som slutar på vgregion.se kan skicka länken med ett sms via Microsoft Outlook. Skicka ett mejl till [mobiltelefonnummer]@sms.vgregion.se och lämna ämnesfältet tomt. Avsändaren blir "VGR". Använd en tredjepartslösning om du vill skapa en kortlänk till formuläret (originallänken är relativt lång).
 • Hämta manualen för utskick på sidan Formulärhantering för detaljerade instruktioner.

Det vanligaste flödet är att personal gör ett utskick till en specifik invånare. Då funkar det så här:

 • När personal gör ett utskick till en invånare och accepterar det förvalda alternativet att samtidigt skapa ett inkorgsmeddelande, så får invånaren ett sms och/eller ett e-postmeddelande om invånaren ställt att ta emot aviseringar. Detta ställer invånaren in under Inställningar när hen loggat in på 1177. I sms:et/mejlet står det att det finns ett meddelande i inkorgen som invånaren kan läsa efter att hen loggat in på 1177. Själva inkorgsmeddelandet visas alltså inte i sms:et/mejlet.
 • Invånaren loggar in på 1177.se
 • I listan över inkorgsmeddelanden visas namnet på formuläret (eller paketutskicket) tillsammans med datum och den enhet varifrån formuläret skickades.
 • När invånaren öppnar meddelandet visas inkorgsmeddelandet samt en länk Till formuläret som leder till formuläret.

Agera ombud för barn

 • Om man skickar ett formulär till ett barn som fyllt 13 år så kan endast barnet se och besvara formuläret. Notera bara att barnet behöver ha Mobilt BankID eller Freje eID Plus (det senare är gratis och kräver inte kontakt med bank).

 • Är barnet yngre än 13 så kan vårdnadshavare se och besvara formuläret genom att agera ombud.

Uppföljning

 • Gå till inloggningssidan Formulär och klicka på Uppföljning. Länk till inloggningssidan finns också överst på startsidan för Formulärhantering på Vårdgivarwebben.
 • Personal med behörighet till Uppföljning kan ta del av formulärsvaren i en överskådlig lista, filtrera på status med mera. Man ser svar även för utskick som gjorts av någon annan i verksamheten.
 • Det går att skicka påminnelser till invånare. Kan till exempel användas när invånare inte besvarat ett formulär, eller när hen svarat på alla frågorna men glömt att bekräfta sina svar längst ned på sammanställningssidan. Förslag på påminnelsetext. "Vi saknar ditt svar. Kom ihåg att bekräfta dina svar längst ned på sammanställningssidan!" Eller om du vill skicka en påminnelse som ett SMS via Outlook: "Vi saknar ditt svar. Klicka på https://formular.1177.se/ och Dina pågående frågeformulär. Kom ihåg att bekräfta dina svar längst ned på sammanställningssidan!"
 • Det går att ställa in notifieringar till angivna e-postadresser när ett formulär besvaras. Det görs i menyvalet Notifieringar. Läs Notifiering till vårdpersonal i Manualer "on line".
 • Hämta manualen för uppföljning på sidan Formulärhantering för detaljerade instruktioner.

Utskrift till papper eller pdf

 • Det går att skriva ut till papper eller pdf genom att använda kortkommandot Ctrl + P när du är på en invånares svar i uppföljningsvyn.
 • I webbläsaren Edge: Under Inställningar, se till att alternativet Färg är valt. Klicka sen på Fler inställningar och markera alternativet Bakgrundsgrafik. Det gör att svarsalternativen syns tydligare på utskriften/pdf:en.
 • Se information för hur det ser ut i Google Chrome på den nationella förvaltningens sida Utskriftsformat.
 • Notera att personnumret endast kommer med på formulärets första sida och att sidbrytningen kan bli suboptimal.
 • Om du behöver "snyggare" utskrifter med personnummer på varje sida kan du exportera till pdf (se nedan) och sedan skriva ut den vägen, med det är fler steg och kräver en särskild konfiguration för att fungera.

Export

 • Besvarade formulär bör gallras inom tre månader och senast ett år från utskicksdatumet. Detta görs från vyn Uppföljning. I nuläget sker ingen gallring automatiskt utan detta måste göras manuellt.
 • Utbildning hålls av den egna förvaltningens kontaktperson för tjänsten, alternativt av den regionala förvaltningen (regional samordnare). Under våren beräknas en utbildning i Lärportalen bli klar.
 • Ta del av de användarstöd som finns på sidan Formulärhantering.

Det finns tre versioner av EQ-5D i Formulärhantering (EQ-5D-3L, EQ-5D-5L och EQ-5D-Y). För att kunna använda dessa behövs en licens från EuroQol. Licensen är kostnadsfri för icke-kommersiell användning. Varje verksamhet som vill använda formulären ansöker själv om licens. Om flera verksamheter samarbetar i ett projekt görs endast en ansökan för samtliga medverkande verksamheter.

Senast uppdaterad: 2023-03-06 13:14