Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Goda exempel - kan tillfälligt inte visas då demomiljön är stängd

Här visas exempel på formulär som används i regionen. Det är möjligt att "prenumerera" på formulär om den som skapat det vill göra formuläret tillgängligt för andra. Det går också att skapa kopior och anpassa formuläret för den egna verksamheten.

 • Utvecklat i ett samarbete mellan ePsykiatrienheten och Psykiatri Affektiva.
 • Målgrupp: Patienter som tillhör Psykiatri Affektivas öppenvård, cirka 10.000 patienter.
 • Syfte: Underlätta kontrollen av psykiatripatienters somatiska hälsa och  levnadsvanor.
 • Design: Formuläret innehåller frågor kring hälsa och levnadsvanor. Baserat på patientens svar görs beräkningar utifrån gränsvärden som genererar flaggor till behandlarna om olika hälsorelaterade problemområden inför patientbesök. Beräkningen genererar också direkt feedback till patienten och länkar till vidare läsning gällande de problemområden som hälsoformuläret identifierar.
 • Se demo.
 • Kontaktperson: Mikael Granlund, mikael.granlund@vgregion.se 
 • Utvecklat av: Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra götalandsregionen i samarbete med Sexualmedicinskt centrum, Smittskydd och Västra götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.
 • Målgrupp: besökare vid ungdomsmottagning, och andra verksamheter för unga, exempelvis Mini-Maria Göteborg.
 • Design: Formuläret består av 22 frågor som är viktiga för att bedöma en besökares riskutsatthet för sexuell ohälsa och våld. Formuläret används som ett samtalsunderlag och har en tillhörande handbok som ger vägledning kring följdfrågor och åtgärder. Mottagningar som använder SEXIT ska först genomgå den tillhörande utbildningen.
 • Se demo.
 • Kontaktperson: utvecklingsledare Sofia Hammarström, sofia.hammarstrom@vgregion.se
 • Utvecklat av: Neurologimottagningen, Verksamhet Neurosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Målgrupp: Patienter som har genomfört digitalt vårdmöte på distans med läkare eller sjuksköterska.
 • Design: Formuläret består av 7 frågor som handlar om patientens upplevelse av ett digitalt vårdmöte där man inte träffat sin vårdgivare fysiskt. Några frågor handlar om patientens förutsättningar så som diagnos, ålder och reseavstånd till sjukhuset. Syftet är att undersöka vad patienterna är nöjda med och vart vi kan rikta kvalitetshöjande åtgärder.
 • Se demo.
 • Kontaktperson: verksamhetsutvecklare Fredrik Hansson, fredrik.hansson@vgregion.se
 • Utvecklat av: Verksamhet Neurosjukvård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med lungmedicin, internmedicin och intensivvården.
 • Målgrupp: patienter som fått sjukhusvård för covid-19.
 • Design: Formuläret består av 18 frågor och innehåller beräkningar som fungerar som flaggor för att uppmärksamma om patienten svarat på ett särskilt sätt på vissa frågor, samt en totalsumma. Summan ger en indikation på lämplig åtgärd/vårdnivå. Formuläret har designats för att vara så enkelt att besvara som möjligt att besvara även om man är kognitivt nedsatt/trött: en fråga per sida och en förloppsmätare som visar hur långt man har kommit.
 • Se demo.
 • Kontaktperson: verksamhetsutvecklare Fredrik Hansson, fredrik.hansson@vgregion.se 
Senast uppdaterad: 2022-01-17 17:01