När datorspelandet blir problematiskt– gaming disorder hos barn & unga

Jenny Rangmar och Sara Thomée har gjort en översikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna.

I juni 2018 klassade WHO (Världshälsoorganisationen) gaming disorder som en sjukdom och tillståndet blev en diagnos. Någon svensk översättning av begreppet finns ännu inte.
Definition
Definition enligt WHO är att en person uppvisar ett ihållande mönster av spelbeteende som präglas av försämrad kontroll över spelandet i kombination med att personen prioriterar det högre än andra aktiviter och intresse. Spelandet ska ha en negativ inverkan på livssituation, familjerelationer, sysselsättning och andra viktiga aktiviteter och detta ska ha pågått under minst 12 månader (...).