Publicerat material från CERA seminarium 28/1

28:e januari genomfördes första tillfället i CERAs seminarieserie om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser. Föreläsning spelades in så nu har du möjlighet att ta del av den i efterhand.

Föreläsning 1: Svensk narkotikapolitik i förändring. Den svenska narkotikapolitiska modellens framväxt, särart och ställning idag.

Den svenska narkotikapolitiken beskrivs både som framgångsrik och misslyckad. Både tillskyndare och kritiker är överens om att den svenska politiken har unika drag. Vilka är dessa unika drag, och hur har de växt fram? Hur har den svenska narkotikapolitiken förändrats sedan 1980-talet, då målet om ett narkotikafritt samhälle formulerades? Hur förhåller sig svenska politiska beslutsfattare till viktiga internationella trender som harm reduction, avkriminalisering och legalisering? Dessa frågor kommer Björn Johnson, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, att ta upp i sin presentation.

Ta del av filmad föreläsning här